Digwyddiadau ar y Gweill

Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi yn un o’n perfformiadau cyn bo hir.

17/08/2024 Goleuni'r Haf, Gregynog

24/08/2024 Goleuni'r Haf, Gregynog

14/09/2024 Goleuni'r Haf, Gregynog

21/09/2024 Goleuni'r Haf, Gregynog

Croeso i ensemble cerddoriaeth siambr mwyaf blaenllaw Cymru

Ni yw Ensemble Cymru – tîm o gerddorion ymroddedig, a wnaeth ymrwymiad i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru.

Rydyn ni’n angerddol am gerddoriaeth, datblygu doniau, cydweithredu a chyd-greu gyda chymunedau i ddod â llawenydd, ysbrydoliaeth, cysylltiad a chyfle iddynt.

Yr Hyn Rydym yn ei Wneud

Elusen ydym sy’n defnyddio cerddoriaeth i gyfoethogi bywydau pobl yn ein cymunedau yng Nghymru.

Dilynwch ni ar Twitter

Dilynwch ni ar Soundcloud

Hoffwch ni ar Facebook

Gwyliwch ni ar YouTube

Ein Sianel YouTube