Croeso i ensemble cerddoriaeth siambr mwyaf blaenllaw Cymru

Ni yw Ensemble Cymru – tîm o gerddorion ymroddedig, a wnaeth ymrwymiad i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru.

Rydyn ni’n angerddol am gerddoriaeth, datblygu doniau, cydweithredu a chyd-greu gyda chymunedau i ddod â llawenydd, ysbrydoliaeth, cysylltiad a chyfle iddynt.

Digwyddiadau ar y Gweill

Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi yn un o’n perfformiadau cyn bo hir.

Gwyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru 2023

Cyngerdd Boreol (Pwllheli)

Cyngerdd P'nawn (Caergybi)

Yr Hyn Rydym yn ei Wneud

Elusen ydym sy’n defnyddio cerddoriaeth i gyfoethogi bywydau pobl yn ein cymunedau yng Nghymru.

Dilynwch ni ar Twitter

Dilynwch ni ar Soundcloud

Hoffwch ni ar Facebook

Gwyliwch ni ar YouTube

Ein Sianel YouTube