Posted on

Harlequin/Living Waters tour countdown….Mae Taith Harlecwin/Dyfroedd Byw yn nesau

Here’s a very short update….

Yesterday was a busy one…I travelled to Cardiff to play in a lunchtime concert with Peryn (clarinet) and Harvey(piano) at Beulah URC Church Rhiwbina. It was great to see so many people in the audience – and I really hope to see some of them at the weekend. The concert was well received. Peryn and Harvey played some old classics as well as some lesser know works for clarinet and piano. I joined in for the finale to play Ponchielli’s Il Convegno…..Italian fun and acrobatics for two clarinets and piano!

I returned home to Bangor today to celebrate the Centenary of the birth of my Taid, the Poet, Griffith John Roberts with the children of Ysgol Chwilog. Taid grew up in Eifionydd and was a pupil at Ysgol Chwilog. The kids put on a great show! Thanks to the children, the teachers and to Twm Morus for all their hard work.

Now I am packing to return toSouth Walestomorrow. I’ll get an early train to Newport, and then meet Rosalind for a rehearsal at the Riverfront. I’ll then be rehearsing the main concert repertoire with Ensemble Cymru in preparation for the big night on Saturday!

This past week has involved a lot of practice and preparations – including spending a lot of time creating Rosalind and my Harlequin outfits! Here’s a peek…..

 

Intrigued….then come along this weekend! Hope to see you there!

Yr hanes hyd yn hyn….yn fyr…..

Roedd ddoe yn ddiwrnod prysur. Teithiais i Gaerdydd i berfformio mewn cyngerdd amser cinio gyda Peryn a Harvey, yn Eglwys RHiwbina. Roedd hi’n braf gweld cymaint yn y gynulleidfa – ac rwy’n gobeithio’n fawr gweld rhai ohonynt dros y penwythnos. Chwaraeodd Peryn a Harvey nifer o weithiau – rhai adnabyddus, a rhai mwy anghyffredin – ond rhybeth at ddant bawb. Fe wnes i ymuno a nhw i berfformio Il Convengno gan Ponchielli….dipyn o hwyl Eidalaidd ar gyfer dau glarinet a phiano! Dychwelais adre i’r Gogledd i ddathlu Camlwyddiant geni fy nhaid, y bardd Griffith John Roberts gyda plant ysgol Chwilog. Brodor o Eifionydd oedd Taid ac roedd o’n ddisgybl yn ysgol Chwilog. Fe roddodd y plant sioe arbennig i ni. Diolch i’r plant, yr athrawon ac i Twm Morus am eu gwaith caled. Yfory, mi fyddaf yn dychwelyd i Dde Cymru. Byddaf yn dal y tren buan i Gasnewydd, ac yno’n cayfarfod efo Rosalind am ymarfer. Wedyn byddaf yn ymarfer repertoire y prif gyngerdd gydag Ensemble Cymru yn barod at y noson fawr. Mae’r wythnos diwethaf wedi bod yn hynodbrysur….ymarfer a pharatoi…gan gynnwys paratoi gwisgoedd! Dyma gip  olwg!   .   Am weld mwy….dewch i’n gweld dros y penwythnos!