Farewell from Hannah RobertsFfarwel gan Hannah Roberts

Dear all

After a fantastic 2 years working with Ensemble Cymru as Development Officer, I have decided to move to pastures new. I have been offered a full time role at Howell’s School Llandaff, Cardiff which begins on Monday 3rd June 2013.

I will be very sad leave Ensemble Cymru and have thoroughly enjoyed the last two years.  Highlights for me have been working on such exciting projects including the 10th Anniversary Celebrations; the first National Tour which featured the fabulous music of Gareth Glyn and Grace Williams;  and the Big Give Christmas Challenge which so many of you generously supported.

It has been wonderful to meet so many of you, our loyal and unstinting supporters, and thank you so much for the support you give to the Ensemble and have given to me personally.

I know Ensemble Cymru is entering an extremely exciting period particularly with the forthcoming Peter and the Wolf project. I am sure the Ensemble will continue to go from strength to strength.

I hope to continue to work with Ensemble Cymru in a voluntary capacity and I will certainly continue to come to as many concerts as possible!

With best wishes

 

Hannah

 

Hannah Roberts

Development Officer

Annwyl bawb

Ar ôl dwy flynedd wych yn gweithio gydag Ensemble Cymru fel swyddog datblygu, rwyf wedi penderfynu symud ymlaen i borfeydd newydd. Yr wyf wedi cael cynnig swydd lawn amser yn Ysgol Howell’s Llandaf, Caerdydd sy’n dechrau  dydd Llun, 3 Mehefin 2013.

Byddaf yn drist iawn i adael Ensemble Cymru ac rwyf wedi mwynhau’r ddwy flynedd ddiwethaf yn fawr iawn. Yr uchafbwyntiau i mi oedd gweithio ar brojectau cyffrous fel y dathliadau deng mlynedd; y daith genedlaethol gyntaf a oedd yn cynnwys cerddoriaeth wych Gareth Glyn a Grace Williams, a her gerddoriaeth fawr y Nadolig a gefnogwyd mor hael gan gymaint ohonoch.

Mae wedi bod yn wych cael cyfarfod â chymaint ohonoch, ein cefnogwyr ffyddlon a diflino, a diolch o galon i chi am y gefnogaeth a roddwyd i’r Ensemble ac i mi yn bersonol.

Rwy’n gwybod bod Ensemble Cymru yn dechrau cyfnod hynod o gyffrous yn arbennig gyda’r project Pedr a’r Blaidd sydd ar y gweill. Rwyf yn sicr y bydd yr Ensemble yn parhau i fynd o nerth i nerth.

Rwyf yn gobeithio parhau i weithio gydag Ensemble Cymru yn wirfoddol a byddaf yn bendant yn parhau i ddod i gymaint o gyngherddau ag y bo modd!

Gyda dymuniadau gorau,

 

Hannah

 

Hannah Roberts

Swyddog Datblygu