Posted on

Preview was a howling success!Diolch i Rhys “Am hybu cerdd a chreu llawenydd…”

Ensemble Cymru, along with Fflic Cyf television, hosted an exclusive preview of ‘Pedr a’r Blaidd’ (Peter and the Wolf) at Venue Cymru Llandudno this month, featuring Rhys Ifans’s narration of bard Professor Gwyn Thomas’s Welsh language translation of the classic tale.

Mr and Mrs Evans, Rhys’s parents, attended a special reception ahead of the preview and received a commemorative frame on behalf of their son, as an official ‘thank you’ to Rhys for his valuable contribution; 

“Rhys would love to be here himself but we are very pleased to be here on his behalf…we cannot wait to tell him all about it!” said Mrs Beti Evans.  

An orchestra of 28 Ensemble Cymru musicians and illustrations by Marc Vyvyan Jones gripped the imagination of special guests Ysgol Pentrecelyn, where Rhys was a pupil and where Mrs Evans herself was once a teacher. They were thrilled to be involved in such a momentous occasion, one pupil told us “It was a great show, I loved ALL of it!” 

‘Peter and the Wolf’ was composed by Sergei Prokofiev whose aim with this piece was similar to that of Ensemble Cymru; to introduce children to the orchestra for the first time. 

Peryn Clement-Evans, Artistic Director of Ensemble Cymru said “We’re thrilled at the positive response from children, parents and guests to our preview.  I’m looking forward to hearing the responses of the children and schools that came to the performance this week so we can bring their ideas into the Peter and the Wolf production ready for the national tour in 2014” 

It is thanks to the support of the Arts Council of Wales, S4C and several trusts that this production will tour Wales in March 2014, bringing live orchestral music to families and children across the country. 

You can watch the filmed performance of ‘Pedr a’r Blaidd’, Christmas Day on S4C. 

For further details and 2014 tour tickets contact Ann Wyn Barker, Marketing Officer for Ensemble Cymru, ann@ensemblecymru.co.uk or 01248 383 257.

  Bu cefnogwyr yr actor o fry Rhys Ifans; Ysgol Pentrecelyn a Mam a Tad Rhys, ynghyd â 150 o blant o ysgolion Gogledd Cymru yn wahoddedigion arbennig mewn rhagolwg o gynhyrchiad ‘Pedr a’r Blaidd’ yn yr iaith Gymraeg am y tro cyntaf, mis yma. Ensemble Cymru , ynghyd â chwmni teledu Fflic Cyf, fu’n cynnal yr rhagolwg unigryw yn Venue Cymru Llandudno , ble mae’r ensembl yn breswyl. Roedd y perfformiad arbennig yn cynnwys cerddorfa byw o 28 o gerddorion Ensemble Cymru, darluniau gan Marc Vyvyan Jones a throslais Rhys Ifans o gyfieithiad Cymraeg Yr Athro Gwyn Thomas o’r stori Rwseg draddodiadol. Mewn derbyniad arbennig cyn y perfformiad fe dderbyniodd Mr a Mrs Evans ffrâm coffaol ar ran eu mab fel ‘ diolch’ i Rhys am ei gyfraniad gwerthfawr i’r prosiect ; “Byddai Rhys wedi bod wrth ei fodd bod yma ei hun heddiw, ond ‘da ni’n falch iawn i fod yma ar ei ran… allwn ni ddim aros i adrodd yr hanes wrtho! ” dywedodd Mrs Beti Evans. Fe gydiodd y perfformiad yn nychymyg gwesteion arbennig Ysgol Pentrecelyn, lle bu Rhys yn ddisgybl a lle bu Mrs Evans ei hun yn athrawes. Roeddent wrth eu boddau i fod yn rhan o achlysur mor bwysig, dywedodd un disgybl wrthym “Roedd o’n sioe gret, roeddwn i’n hoffi POB peth” Cyfansoddwyd ‘Peter and the Wolf ‘ gan Sergei Prokofiev gyda nod tebyg iawn i fwriad Ensemble Cymru sef; i gyflwyno’r gerddorfa i blant am y tro cyntaf. Dywedodd Peryn Clement -Evans , Cyfarwyddwr Artistig Ensemble Cymru, “Rydym wrth ein boddau gyda’r ymateb cadarnhaol rydym wedi’i dderbyn gan blant, rhieni a gwesteion i’n rhagolwg. Rwy’n edrych ymlaen at glywed ymatebion y plant ac ysgolion a ddaeth i’r perfformiad yr wythnos hon er mwyn i ni gynnwys eu syniadau fel rhan o daith cynhyrchiad Pedr a’r Blaidd yn 2014” Diolch i gefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru , S4C a nifer o ymddiriedolaethau y bydd y cynhyrchiad hwn yn mynd ar daith fis Mawrth 2014  gan ddod â cherddoriaeth gerddorfaol fyw i deuluoedd a phlant ar draws Cymru. Gallwch wylio’r perfformiad o ‘ Pedr a’r Blaidd ‘ Dydd Nadolig ar S4C. Am fanylion pellach ac am docynnau ar gyfer taith 2014 cysylltwch ag Ann Wyn Barker , Swyddog Marchnata Ensemble Cymru , ann@ensemblecymru.co.uk neu 01248 383 257 .