Posted on

“Pob Lwc” to Ensemble Cymru ChairmanPob lwc i Gadeirydd Ensemble Cymru

This week, Ensemble Cymru Chairman Adrian Barsby of Barsby Associates, has turned off his mobile phone, switched on his ‘out of office’ and said goodbye to the ‘outside world’ for a while!

Adrian is currently engrossed in a week of learning Welsh at Nant Gwrtheyrn, where people from all walks of life choose to spend to choose un-interrupted time focusing on learning the language. 

Before Adrian ventured over to the Llŷn Peninsula he told us “A whole week in the classroom and only communicating in Welsh will be a challenge but one that I’m looking forward to.”

We look forward to hearing all about it!

Yr wythnos hon, mae Cadeirydd Ensemble Cymru Adrian Barsby, o Barsby Associates, wedi diffodd ei ffôn symudol, wedi gosod ei nodyn ‘allan o’r swyddfa’ ar ei ebost ac wedi ffarwelio â’r byd a’r betws am gyfnod!

Mae Adrian yn mynychu wythnos o ddysgu Cymraeg yn Nant Gwrtheyrn, ble mae pobl o bob cefndir bywyd yn dewis dysgu’r iaith, a hynny heb ymyrraeth o’r byd tu allan tra eu bod yno.

Cyn i Adrian fentro drosodd i Ben Llŷn fe ddywedodd wrthym “Mae wythnos gyfan yn yr ystafell ddosbarth a dim ond cyfathrebu yn y Gymraeg yn her ond yn un yr wyf i’n edrych ymlaen ato.”

Rydym yn edrych ymlaen at glywed yr hanes ganddo!