What’s the time Mr Wolf?Faint o’r gloch ‘di Mr Blaidd?

 

 

It’s time to tune in to S4C and enjoy Pedr a’r Blaidd on television over Christmas!

 

 

 

AWR FAWR CYW 
Monday 16th – Friday 20th December 16fed between 4pm-5pm
Dona Direidi presents the instruments.

PEDR A’R BLAIDD TU OL I’R LLEN (BEHIND THE SCENES)
Monday 23rd December, 5pm
Documentary ‘The Making Of’ Pedr a’r Blaidd.

DONA DIREIDI
Christmas Day, 4pm
Dona Direidi presents the Orchestra.

PEDR A’R BLAIDD
Christmas Day 4.25pm
Full performance of the production with the Ensemble Cymru Orchestra.

 

 

 

 

National Tour  Dates 2014 also confirmed! Book your tickets now!

 

 

 

 

 

 

 

LLANDUDNO
Venue Cymru, March 3rd

PWLLHELI
Neuadd Dwyfor, March 4th

CARDIGAN
Theatr Mwldan, March 5th & 6th

CARDIFF
St David’s Hall, March 7th

 

We thank the following for supporting this project;

 

 

   

 

Mae’n amser i chi wylio S4C a mwynhau’r nifer o rhaglenni am Pedr a’r Blaidd fydd ymlaen dros yr ŵyl!

 

 

 

 

 

AWR FAWR CYW
Dydd Llun 16fed – Dydd Gwener 20fed Rhagfyr, rhwng 4yh-5yh
Dona Direidi yn cyflwyno’r offerynnau.

PEDR A’R BLAIDD TU OL I’R LLEN
Dydd Llun 23ain Rhagfyr, 5yh
Rhaglen ddogfen ‘tu ol i’r llen’ prosiect Pedr a’r Blaidd.

DONA DIREIDI
Dydd Nadolig, 4yh

Dona Direidi yn cyflwyno’r gerddorfa                                                                                                    

PEDR A’R BLAIDD 
Dydd Nadolig, 4.25yh

Perfformiad llawn o’r cynhyrchiad gyda cherddorfa Ensemble Cymru.

Cewch gyfle i ail fwynhau’r perfformiad ar fore Gwyl San Steffan am 9yb ac ar Nos Galan am 7yh.

 

 

Mae dyddiadau a lleoliadau taith cenedlaethol 2014 wedi’u cadarnhau. Sioe i ysgolion cynradd a theuluoedd. Archebwch eich tocynnau!

 

 

 

 

 

 

LLANDUDNO
Venue Cymru, Mawrth 3rd

PWLLHELI
Neuadd Dwyfor, Mawrth 4ydd

ABERTEIFI
Theatr Mwldan, Mawrth 5ed & 6ed

CAERDYDD
Neuadd Dewi Sant, Mawrth 7fed

 

Hoffem ddiolch i’r canlynol am eu cefnogaeth i’r prosiect;