Posted on

Pedr a’r BlaiddPedr a’r Blaidd (Peter and the Wolf)

[cycloneslider id=”pedr-ar-blaidd”]

Y Daith Genedlaethol, 2014

Y gwanwyn hwn, bydd cerddorfa 30-offeryn Ensemble Cymru yn llwyfannu perfformiadau byw o’r clasur hwn sy’n ffefryn gan blant. Am y tro cyntaf erioed, adroddir hanes Pedr a’r Blaidd, o eiddo Prokofiev, yn y Gymraeg, gan Rhys Pedr and Dona promo image smallIfans. Mae cyfres o ddelweddau prydferth ar y sgrîn, a grëwyd gan y darlunydd i blant, Marc Vyvyan Jones, i’w gweld yn y sioe, gan gyflwyno dimensiwn arall i’r fersiwn hwn o’r hanesyn swynol. Cyn i’r llen godi, bydd y seren S4C Donna Direidi yn ymuno â’r cerddorion ar y llwyfan er mwyn dysgu am y gerddorfa – a bydd hi’n galw ar y gynulleidfa i’w helpu hefyd, felly peidiwch â bod yn swil, gwaeddwch ac ymunwch yn yr hwyl wrth i Donna edrych ar y gwahanol guriadau a seiniau a wneir gan gerddorfa.

CD ar werth nawr

Ensemble Cymru yn cyflwyno’r addasiad Cymraeg cyntaf o Pedr a’r Blaidd gan Sergei Prokofiev. Mae’r gerddoriaeth yn cael ei berfformio gan gerddorfa siambr Ensemble Cymru, gyda llais Rhys Ifans yn adrodd y stori. Brynwch gopi o’r CD.

Y daith

Yn ystod yr wythnos gyntaf Mawrth 2014, perfformiodd Ensemble Cymru ‘Pedr a’r Blaidd’ ar …

  • Venue Cymru, Llandudno
  • Neuadd Dywfor, Pwllheli
  • Theatr Mwldan, Aberteifi
  • Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Cymerwch olwg ar ein halbwm lluniau o’r daith

– Diolch i Lucy Wilkinson, ein ffotograffydd ar y daith

[cycloneslider id=”pedr-tour-pics”]

Gwyliwch y fideo

Cymerwch olwg ar ein clip fideo o berfformiad Ensemble Cymru o ‘Pedr a’r Blaidd’ drwy gwrteisi Cwmni Fflic.

Cadwch mewn cysylltiad

Cofrestrwch i fyny i gadw mewn cysylltiad gydag Ensemble Cymru ac i fod y cyntaf i glywed am ein digwyddiadau newydd. [gravityform id=”12″ name=”Customer signup form – Welsh” title=”false” description=”false”] [su_box title=”Am fwy o wybodaeth”] ‘Pedr a’r Blaidd’ – Y stori Fersiwn Saesneg o’r sgript Geirfa ‘Pedr a’r Blaidd’ [/su_box]

[cycloneslider id=”pedr-ar-blaidd”]

The National Tour 2014

This spring, Ensemble Cymru’s 30-piece orchestra brought this much loved children’s classic to life live on stage. For the very first time the story of Prokofiev’s Peter and the Wolf was told in Welsh, narrated by Rhys Ifans. A series of Pedr and Dona promo image smallbeautiful screen images, created by children’s illustrator Marc Vyvyan Jones, featured in the show bringing another dimension to this exciting re-telling of this magical tale. Before the curtain went up, S4C star Donna Direidi joined the musicians on stage to learn about the orchestra, getting the audinece to join in and sing along as she explored the different beats and sounds that an orchestra makes.

CD on sale now

Ensemble Cymru presents the very first Welsh language recording of Pedr a’r Blaidd (Peter and the Wolf) by Sergei Prokofiev. Music performed by Ensemble Cymru’s 30-piece chamber orchestra and Welsh language narration by Rhys Ifans. Buy a copy of the CD.

The tour

During the first week of March 2014 Ensemble Cymru performed ‘Pedr a’r Blaidd’ at…

  • Venue Cymru, Llandudno
  • Neuadd Dywfor, Pwllheli
  • Theatr Mwldan, Cardigan
  • St David’s Hall, Cardiff

Take a look at our photo album from the tour

– Thank you to Lucy Wilkinson, our tour photographer

[cycloneslider id=”pedr-tour-pics”]

Watch the video

Take a look at our exclusive video of Ensemble Cymru’s ‘Pedr a’r Blaidd’ courtesy of Cwmni Fflic.

Let’s stay in touch…

Sign-up to keep in touch with Ensemble Cymru and be the first to hear about our new events [gravityform id=11 title=false description=false ajax=true] [su_box title=”Find out more…”] The story of ‘Peter and the Wolf’ Download an English language version of the script Download a ‘Peter and the Wolf’ vocabulary list [/su_box]

Posted on

Peter and the Wolf receives its TV debutPedr a’r Blaidd ar y teledu am y tro cyntaf

Ensemble CymruThe enchanting story of Peter and the Wolf was brought to television screens over Christmas thanks to Ensemble Cymru. Children and adults across Wales tuned into S4C on Christmas Day to see Prokofiev’s Pedr a’r Blaidd (Peter and the Wolf) with music performed by Ensemble Cymru’s 30-piece orchestra and the story narrated by Welsh actor, Rhys Ifans.

If you were too busy finishing off your turkey sandwich and missed the programme, don’t panic! There’s another chance to watch online, follow this link to see Pedr A’r Blaidd on S4C.

Watching again online is all well and good, but nothing beats being in the audience, right?! Well as luck would have it Pedr a’r Blaidd is embarking on its national tour in March. Tickets are on sale at the venues, take a look at the tour schedule to find out when the show is coming to a town near you.

Visit our Pedr.org webpage for more information on the tour.

Tour dates

Signup Form

[gravityform id=11 title=false description=false ajax=true]Ensemble CymruDiolch i Ensemble Cymru, daethpwyd â stori hudolus Pedr a’r Blaidd i sgriniau teledu dros wyliau’r Nadolig.  Ar Ddydd Nadolig cafodd plant ac oedolion ledled Cymru gyfle i wylio Pedr a’r Blaidd ar S4C. Perfformiwyd y gerddoriaeth gan gerddorfa 30 offeryn Ensemble Cymru ac adroddwyd y stori gan yr actor o Gymro, Rhys Ifans.

Os oeddech yn rhy brysur yn gorffen eich brechdan dwrci a’ch bod wedi colli’r rhaglen, peidiwch â phoeni!  Mae cyfle arall i’w gwylio ar-lein – dilynwch y linc hwn i weld Pedr a’r Blaidd ar S4C.

Gall ei wylio drachefn ar-lein fod yn ddigon pleserus, ond does dim i guro ei weld yn fyw a bod yn rhan o’r gynulleidfa!   Wel, fe gewch y cyfle hwnnw ym mis Mawrth oherwydd bydd Pedr a’r Blaidd yn mynd ar daith genedlaethol bryd hynny.  Mae tocynnau ar werth yn awr yn yr holl fannau lle cynhelir perfformiadau. Felly, edrychwch ar amserlen y daith i weld pryd mae’r sioe’n dod i dref yn eich ardal chi.

Ewch i Pedr.org am mwy o wybodaeth am y daith genedlaethol.