Posted on

Y Stori o Pedr a’r Blaidd

Fel arwr dewr ein stori, dechreuai’r chwedl gyda Pedr…

Mae’r bachgen ifanc yn byw gyda’i daid mewn llannerch yn y goedwig, ond un diwrnod penderfyna Pedr adael diogelwch y llannerch a chrwydro i ganol y goedwig. Gan adael y giât ar agor y tu ôl iddo, mae un o’r hwyaid yn dilyn Pedr allan.

“Mae Pedr yn rhybuddio’r aderyn bach a neidia i mewn i goeden”

Mae’r hwyaden yn nofio allan i mewn i lyn, ond yn mynd i ffrae gydag aderyn bach cyn bo hir. Fodd bynnag, daw eu ffraeo i ben pan ddaw cath Pedr heibio. Mae Pedr yn rhybuddio’r aderyn bach a neidia i mewn i goeden cyn i’r gath gael cyfle i gael ei chrafangau ynddo!

“Mae taid Pedr yn sylwi bod y bachgen wedi sleifio allan”

Yn fuan, mae taid Pedr yn sylwi bod y bachgen wedi sleifio allan ac mae’n rhuthro i’r goedwig i’w gael yn ôl, gan ddwrdio Pedr am fynd allan ar ei ben ei hun, “beth petai blaidd wedi bod allan yno?” gofynna i’r bachgen. Darllenwch fwy Y Stori o Pedr a’r Blaidd