Posted on

Rhagolwg Taith Tachwedd 2015

Dyma flas o Ensemble Cymru cyn ei daith o gwmpas Cymru mis Tachwedd 2015 – recordiwyd yn Theatr Bryn Terfel, Pontio, Bangor
Diolch i’r perfformwyr Sara Lian Owen, Nia Bevan, Mary Hofman, Sara Roberts, Heather Bills am gael dangos rhagflas a chael sbecian i mewn cyn y sioe

Diolch i ein ffrindiau yn Pontio , Bangor am adael ini brofi eu gofod theatr sgleiniog, newydd anhygoel cyn cychwyn eu tymor cyntaf.

Posted on

Ymunwch â ni am ChamberFest 2015

Rydym ar fin cynnal un o’r dathliadau mwyaf o gerddoriaeth siambr yng Nghymru, gŵyl ddeuddydd a alwn yn ChamberFest. Cerddorfa J.S. Bach yw thema’r digwyddiad sydd i’w gynnal yn 2015, gyda pherfformiadau a gweithgareddau mewn lleoliadau ar draws Bangor a Llandudno ar 20 a 21 Mawrth (ar 21 Mawrth y ganwyd Bach).

Mae ein digwyddiad ChamberFest ni’n rhan o ŵyl gerdd lawer mwy, ar raddfa fyd-eang, a elwir yn ‘Bach in the Subways’, ac sy’n dathlu cerddoriaeth Bach bob blwyddyn gyda pherfformiadau am ddim ym mhedwar ban y byd ar 21 Mawrth. Eleni, rydym yn hedfan y faner dros Gymru wrth lwyfannu ein digwyddiadau ein hunain, yma yng Ngogledd Cymru. Darllenwch fwy Ymunwch â ni am ChamberFest 2015

Posted on

Sielyddion ifainc yn creu argraff fawr ym more coffi Ensemble Cymru

Big Give VC5Cychwyn yn soniarus wnaeth ymgyrch Rhoi Mawr Ensemble Cymru i godi arian, wrth i bum sielydd ifanc o Ysgol San Siôr berfformio yn y digwyddiad arbennig a gynhaliwyd yn Venue Cymru ym mis Rhagfyr.

Trefnwyd y bore coffi gan yr elusen gerddoriaeth glasurol o Fangor, Ensemble Cymru, i godi arian at ei digwyddiad cerddorol, ChamberFest, sydd i’w gynnal ym mis Mawrth. Dewiswyd yr elusen i gymryd rhan yn Her Rhoi Mawr y Nadolig, cynllun cyllido cyfatebol sy’n dyblu rhoddion a gyflwynwyd ddechrau Rhagfyr tra bo cyllid ar gael.

Pennawd llun: (o’r chwith i’r dde) Esme Williams, Catrin Lindskog, Belle Harvey, Thomas Pearce, Otis Adams-Jammeh gyda’u hathrawes ’cello, Nicola Pearce. Darllenwch fwy Sielyddion ifainc yn creu argraff fawr ym more coffi Ensemble Cymru