Posted on

Sielyddion ifainc yn creu argraff fawr ym more coffi Ensemble Cymru

Big Give VC5Cychwyn yn soniarus wnaeth ymgyrch Rhoi Mawr Ensemble Cymru i godi arian, wrth i bum sielydd ifanc o Ysgol San Siôr berfformio yn y digwyddiad arbennig a gynhaliwyd yn Venue Cymru ym mis Rhagfyr.

Trefnwyd y bore coffi gan yr elusen gerddoriaeth glasurol o Fangor, Ensemble Cymru, i godi arian at ei digwyddiad cerddorol, ChamberFest, sydd i’w gynnal ym mis Mawrth. Dewiswyd yr elusen i gymryd rhan yn Her Rhoi Mawr y Nadolig, cynllun cyllido cyfatebol sy’n dyblu rhoddion a gyflwynwyd ddechrau Rhagfyr tra bo cyllid ar gael.

Pennawd llun: (o’r chwith i’r dde) Esme Williams, Catrin Lindskog, Belle Harvey, Thomas Pearce, Otis Adams-Jammeh gyda’u hathrawes ’cello, Nicola Pearce. Darllenwch fwy Sielyddion ifainc yn creu argraff fawr ym more coffi Ensemble Cymru