Rhoddion yn ffordd allweddol o sicrhau arian a cherddoriaeth i Ensemble Cymru

Mae Ensemble Cymru, sy’n elusen gerddoriaeth siambr, yn dathlu 15 mlynedd o fynd â pherfformiadau cerddoriaeth siambr o ansawdd uchel i gymunedau ledled gogledd Cymru, ac i nodi’r achlysur arbennig hwn maent yn gofyn i chi chwarae eich rhan yn eu Her Rhoi Mawr y Nadolig. Dewiswyd y grŵp cerddoriaeth glasurol sydd wedi ei leoli… Parhau i ddarllen Rhoddion yn ffordd allweddol o sicrhau arian a cherddoriaeth i Ensemble Cymru

Croesawu Anne Denholm, prif delynores newydd Ensemble Cymru

Wrth i Ensemble Cymru baratoi at ddechrau tymor newydd ddiwedd mis Hydref, mae Anne Denholm, sydd newydd ei phenodi’n brif delynores yr Ensemble, yn rhoi golwg i ni ar ei swyddogaeth fel Telynores Frenhinol, ei hoffter o gerddoriaeth siambr, a sut y gwnaeth tyfu i fyny yng Nghymru helpu i feithrin ei huchelgais i chwarae’r… Parhau i ddarllen Croesawu Anne Denholm, prif delynores newydd Ensemble Cymru

Telynores frenhinol yn ymuno ag Ensemble Cymru i lansio tymor newydd yr hydref hwn

Bydd Ensemble Cymru, pencampwyr cerddoriaeth siambr, yn croesawu gwestai arbennig iawn fel rhan o lansio eu Cyfres Gyngherddau newydd sbon am 2016/17.  Bydd Anne Denholm, telynores swyddogol Tywysog Cymru, yn perfformio fel rhan o’r pedwarawd yn y cyntaf o gyngherddau Ensemble Cymru a gynhelir mewn mannau ar draws Cymru fis Hydref a Thachwedd eleni. Gan… Parhau i ddarllen Telynores frenhinol yn ymuno ag Ensemble Cymru i lansio tymor newydd yr hydref hwn

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Newyddion

Rydym eisiau dod i adnabod chi…

Mae Cyfarwyddwr Artistig Peryn Clement-Evans yn eich gwahodd am baned a sgwrs. Mae Tymor 2016/2017 ar fin dechrau ac mae Ensemble Cymru am ddod i nabod chi, ein cefnogwyr, yn gwell. Ble gwell i ddechrau na gyda phaned a sgwrs? Dros y chwe mis nesaf, byddwn yn trefnu diwrnodau paned mewn lleoliadau ledled Cymru. Ein nod, yw… Parhau i ddarllen Rydym eisiau dod i adnabod chi…

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Newyddion

Y delyn yn cloi cyngerdd olaf Ensemble Cymru

Bydd Ensemble Cymru yn cloi eu cyfres Cyngerdd Coffi gyda’r delyn yn cael lle canolog mewn rhaglen o gerddoriaeth siambr drawiadol a berfformir gan ensemble o saith, yn cynnwys pedwarawd llinynnol a thelynores wobrwyog o’r Swistir. Darllenwch y stori llawn.

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Newyddion

Y delyn yn cloi cyngerdd olaf Ensemble Cymru

Bydd Ensemble Cymru yn cloi eu cyfres Cyngerdd Coffi gyda’r delyn yn cael lle canolog mewn rhaglen o gerddoriaeth siambr drawiadol a berfformir gan ensemble o saith, yn cynnwys pedwarawd llinynnol a thelynores wobrwyog o’r Swistir. Bydd taith y grŵp cerddoriaeth siambr o ogledd Cymru ym mis Mai yn dwyn ynghyd gerddoriaeth gan gyfansoddwyr o… Parhau i ddarllen Y delyn yn cloi cyngerdd olaf Ensemble Cymru

Cerddoriaeth, Cymraeg a Rumantsch yn y Swistir

Perfformiad ar gyfer Darllediad ar Radio a Theledu Rumantsch. Roedd y perfformiad ar y cyd â Corcanti Chur a Chôr Rumantsch o flaen disgyblion, athrawon, teuluoedd a’r cyhoedd yn brofiad gofiadwy iawn.  Recordiwyd yr holl ddigwyddiad ar gyfer teledu a radio Romansch. Yr uchafbwynt oedd perfformio Hen Wlad Fy Nhadau (trefn. Gareth Glyn) ar y cyd… Parhau i ddarllen Cerddoriaeth, Cymraeg a Rumantsch yn y Swistir

y Swistir o’r diwedd

Ar ôl cyfnewid awyrennau a bron yn colli ein bagiau yn Gatwick dyma Jonathan Rimmer, Oliver Wilson, Sara Lian Owen ac Anne Denholme newydd gyrraedd Gorsaf Drên Zurich ar y ffordd i Chur yn Graubünden.  Dyma brosiect cyffrous gyda chymuned sy’n siarad Romansch un o’r 4 iaith swyddogol y Swistir.