Telynores frenhinol yn ymuno ag Ensemble Cymru i lansio tymor newydd yr hydref hwn

Bydd Ensemble Cymru, pencampwyr cerddoriaeth siambr, yn croesawu gwestai arbennig iawn fel rhan o lansio eu Cyfres Gyngherddau newydd sbon am 2016/17.  Bydd Anne Denholm, telynores swyddogol Tywysog Cymru, yn perfformio fel rhan o’r pedwarawd yn y cyntaf o gyngherddau Ensemble Cymru a gynhelir mewn mannau ar draws Cymru fis Hydref a Thachwedd eleni.

Gan ddechrau yn Pontio ym Mangor ddydd Sul 30 Hydref, bydd Ensemble Cymru’n mynd ar daith i fannau ledled Cymru, yn cynnwys Venue Cymru, Llandudno, Galeri yng Nghaernarfon, Neuadd Dwyfor ym Mhwllheli, Canolfan Ucheldre Caergybi, Capel Gad yng Nghilcain ger Yr Wyddgrug, a gorffen yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar 27 Tachwedd.

Anne Denholm_credit Timothy Ellis
Anne Denholm

Fel rhan o genhadaeth yr Ensemble i roi amlygrwydd i’r gerddoriaeth siambr orau o Gymru a ledled y byd, mae rhaglen taith Hydref a Thachwedd yn cynnwys cymysgedd rhyngwladol cyffrous o ddarnau, yn cynnwys sonatâu o’r cyfnodau Baróc a Chlasurol cynnar gan Vivaldi a C.P.E. Bach.  Yn y rhaglen hon hefyd ceir y Capriccio bywiog gan Franz Poenitz a  Deialogau gan y cyfansoddwr Cymreig nodedig Mervyn Burtch.

Dywedodd Anne, sy’n wreiddiol o Sir Gaerfyrddin yng Ngorllewin Cymru, cyn y daith:

“Mae bob amser yn bleser pur cael dod i Gymru i berfformio – mae’n dal i deimlo fel cartref!  Rwyf wedi cael amser hynod gyffrous ac ysbrydoledig wrth weithio gydag Ensemble Cymru hyd yma, ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr at ymarfer a pherfformio’r rhaglen amrywiol rydym wedi’i llunio ar gyfer cyfres gyngherddau’r hydref yma – mae yna rywbeth i bawb ynddi!”

Bydd Peryn Clement-Evans, prif glarinetydd a Chyfarwyddwr Artistig Ensemble Cymru, yn perfformio fel rhan o’r pedwarawd yr hydref hwn, gyda’r delynores Anne Denholm, Johnathan Rimmer ar y ffliwt a’r baswnydd Llinos Elin Owen, sy’n enedigol o Bwllheli.

Ewch i ein tudalen digwyddiadau i weld manylion llawn dyddiadau’r daith.  Mae tocynnau ar werth yn awr ym mhob un o’r lleoliadau.

Published
Categorized as Newyddion