Ensemble Cymru yn dathlu ei ben-blwydd yn 15 oed gyda thaith genedlaethol 11 diwrnod

Mae prif ensemble cerddoriaeth siambr Cymru, Ensemble Cymru, yn dathlu ei ben-blwydd yn 15 gyda thaith genedlaethol am 11 diwrnod ar draws Cymru ym mis Tachwedd gyda chyngherddau estynedig arbennig yn dathlu perlau cudd o repertoire cerddoriaeth siambr.

Manteisiwch ar ein Cynnig Cynnar – tocynnau ar werth yn awr

Mae’r tocynnau Cynnig Cynnar yn gwerthu’n gyflym, prynwch eich tocynnau’n awr cyn ei bod yn rhy hwyr! Mae’n hawdd iawn manteisio ar y cynnig hwn a chael gwerth eich arian. Cysylltwch â’r swyddfa docynnau yn un o’r lleoliadau sydd wedi eu rhestru isod, cyn 13 Hydref 2017, a phrynu tocyn ar gyfer cyngerdd nesaf Ensemble… Parhau i ddarllen Manteisiwch ar ein Cynnig Cynnar – tocynnau ar werth yn awr

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Newyddion

Lansio Tymor Newydd – Byddwch y Cyntaf i Glywed!

Bydd tymor 2017-18 sydd o’n blaenau’n un arbennig i Ensemble Cymru am y byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 15 mlwydd oed. Caiff rhaglen y tymor newydd ei lansio ar ddiwedd yr haf, felly os nad ydych eisoes ar ein rhestr ohebu ond yr hoffech dderbyn un, cofrestrwch isod os gwelwch yn dda.

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Newyddion

Tymor 2016-17 – Y Rhannau Gorau

Am dymor fu 2016-17! Diolch i chi, ein cynulleidfaoedd, ffrindiau a phartneriaid gwych am ein cefnogi ni a’n cynorthwyo i gadw cerddoriaeth siambr yn fyw ar draws Cymru. Gobeithio i chi fwynhau’r arlwy gymaint ag y gwnaethom ni. Cymerwch olwg isod ar uchafbwyntiau’r ychydig fisoedd diwethaf trwy gyfrwng y clipiau fideo ac oriel luniau…

Lansio blwyddyn Pen-Blwydd 15eg mlynedd Ensemble Cymru yng Nghaerdydd

I lansio blwyddyn penblwydd arbennig iawn i Ensemble Cymru, fe wnaeth y pencampwyr cerddoriaeth siambr ddathlu gyda digwyddiad yn adeilad hanesyddol y Pierhead, ym Mae Caerdydd, yr wythnos ddiwethaf. Cymerwch olwg ar yr uchafbwyntiau o’n dathliad yng Nghaerdydd, gan gynnwys oriel lluniau a fideo.

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Newyddion