Tymor 2016-17 – Y Rhannau Gorau

Am dymor fu 2016-17! Diolch i chi, ein cynulleidfaoedd, ffrindiau a phartneriaid gwych am ein cefnogi ni a’n cynorthwyo i gadw cerddoriaeth siambr yn fyw ar draws Cymru. Gobeithio i chi fwynhau’r arlwy gymaint ag y gwnaethom ni.

Cymerwch olwg isod ar uchafbwyntiau’r ychydig fisoedd diwethaf trwy gyfrwng y clipiau fideo ac oriel luniau…

Lansio Tymor Newydd- byddwch y cyntaf i glywed!

A chofiwch, bydd tymor 2017-18 sydd o’n blaenau’n un arbennig i Ensemble Cymru am y byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 15 mlwydd oed. Caiff rhaglen y tymor newydd ei lansio ar ddiwedd yr haf, felly os nad ydych eisoes ar ein rhestr ohebu ond yr hoffech dderbyn un, cofrestrwch isod os gwelwch yn dda. 

Error: Contact form not found.

[metaslider id=5997]

Y Daith mis Hydref & Tachwedd 2016

 

Y Daith Mis Chwefror

 

 

Y Daith mis Mai 2017