Manteisiwch ar ein Cynnig Cynnar – tocynnau ar werth yn awr

Mae’r tocynnau Cynnig Cynnar yn gwerthu’n gyflym, prynwch eich tocynnau’n awr cyn ei bod yn rhy hwyr!

Mae’n hawdd iawn manteisio ar y cynnig hwn a chael gwerth eich arian. Cysylltwch â’r swyddfa docynnau yn un o’r lleoliadau sydd wedi eu rhestru isod, cyn 13 Hydref 2017, a phrynu tocyn ar gyfer cyngerdd nesaf Ensemble Cymru a chael pris gostyngol y Cynnig Cynnar.

Cofiwch, dim ond hyd 13 Hydref 2017 y mae tocynnau Cynnig Cynnar ar gael. Ar ôl hynny bydd yn rhy hwyr!

PRIS SAFONOL

 

PRIS CYNNIG CYNNAR ARCHEBWCH NAWR

 

Canolfan Y Celfyddydau Aberystwyth £10 £8 Archebwch ar-lein yma neu ffoniwch: 01970 62 32 32
Canolfan Ucheldre, Caergybi £8 £7 Ffoniwch: 01407 763 361
Galeri, Caernarfon £9 £8 Archebwch ar-lein yma neu ffoniwch:  01286 685 250
Venue Cymru, Llandudno £12 £10 Archebwch ar-lein yma neu ffoniwch:  01492 872 000
Capel Gad, Cilcain £10 £8 Archebwch ar-lein yma
Pontio, Bangor £10 / £8 / £3 £8 / £7 Archebwch ar-lein yma neu ffoniwch:
Y Neuadd Fawr, Abertawe £12 / £10 / £5 £10 / £8 / £4 Archebwch ar-lein yma neu ffoniwch:
Chapter, Caerdydd £10 / £8 / £3 £8 / £7 Archebwch ar-lein yma neu ffoniwch:

Ewch i’n tudalen ddigwyddiadau  i weld manylion llawn o’r cyngherddau 2017 / 18.

Mae telerau ac amodau yn berthnasol

Sylwer, nid yw Neuadd Dwyfor yn cynnig pris Cynnig Cynnar.