Posted on

Helpwch Ensemble Cymru gyrraedd nod y ‘Rhoi Mawr’

Dewiswyd Ensemble Cymru o blith miloedd o elusennau eraill i gymryd rhan yn ymgyrch cyllid cyfatebol ar-lein fwyaf y Deyrnas Unedig. Drwy’r Rhoi Mawr, os rhoddwch chi roddion i Ensemble Cymru yn ystod cyfnod o 7 diwrnod, caiff y rhoddion eu dyblu. Mae’r elusen cerddoriaeth siambr wedi codi miloedd o bunnau’n llwyddiannus drwy’r Rhoi Mawr yn ymgyrchoedd y gorffennol, ond eleni mae’r ensemble wedi gosod targed mwy uchelgeisiol fyth.

Rhoi Mawr 2018 fydd y pedwerydd tro i Ensemble Cymru ymwneud â’r ymgyrch a bydd arian y blynyddoedd a fu’n helpu cyllido amrywiaeth dda o brojectau cerddoriaeth siambr sydd wedi bod o fudd i bobl a phlant ledled Cymru. Fel arall mae’n bosib na fyddai llawer ohonynt wedi cael cyfle i fwynhau cerddoriaeth siambr yn fyw.

Mae Ensemble Cymru eisoes wedi sichrau pot addewid hyd at £10,000 ond yr unig ffordd i ddatgloi’r arian hwnnw yw rhoddion ar-lein trwy wefan y Rhoi Mawr www.thebiggive.org.uk rhwng 12pm ddydd Mawrth 27 Tachwedd tan 12pm y dydd Mawrth canlynol, 4 Rhagfyr. Felly, am bob punt o rodd caiff £1 arall ei datgloi o’r pot addewid gan ddyblu’r rhodd wreiddiol.

Eleni, mae Ensemble Cymru’n anelu at godi’r swm enfawr o £22,000 yn ystod 7 niwrnod yr ymgyrch. Bydd yr arian a godir yn mynd tuag at –

  • Project cydweithredol creadigol gydag ysgol gynradd yn y gogledd
  • Cyrraedd cymunedau a chynulleidfaoedd newydd i gerddoriaeth siambr trwy berfformiadau y tu allan i’r neuadd gyngerdd
  • Cyfleoedd i gerddorion a chyfansoddwyr ifanc weithio yng Nghymru.

Os hoffech chi roi rhodd yn ystod ymgyrch y Rhoi Mawr ond nid ydych yn hyderus ar-lein, ymunwch ag Ensemble Cymru mewn ‘Gorsaf Roddi’ lle bydd aelod o staff Ensemble Cymru wrth law i ddangos i chi sut mae rhoi rhodd. Bydd yr ‘Orsaf Roddi’ ar agor ar y diwrnodau canlynol –

Mae eich rhoddion chi wedi bod yn help o’r mwyaf

2014 Mi wnaeth Ensemble Cymru greu’r recordiad Cymraeg cyntaf erioed o ‘Pedr a’r Blaidd’ Prokofiev, a’r actor mawr ei fri, Rhys Ifans yn llefaru. Cyrhaeddodd y cynhyrchiad o ‘Pedr a’r Blaidd’ dros 15,000 o bobl ar daith genedlaethol a darllediad ar S4C.

2015 Dathliad o gerddoriaeth JS Bach dros benwythnos a digwyddiadau ledled y gogledd gan gynnwys dros 100 o gerddorion proffesiynol, grwpiau cymunedol, cantorion lleol, plant a phobl ifanc yr ardal.

2016 Bu’r Ensemble ar ddwy daith drwy Gymru, ymweliadau tramor, gwaith gyda’r ysgolion lleol a cherddorion ifanc a pherfformiadau mewn ysbytai gan gydweithio â sefydliadau newydd megis Cymdeithas Alzheimer Cymru; nod hyn oll oedd dod â phobl yn nes at Gerddoriaeth Siambr.

FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail