Posted on

Podlediadau Oriel Myrddin Wythnos Gelf y Plant: Oriel o Gwmpas! 28 Mehefin – 18 Gorffennaf 2020

Ymunodd Ensemble Cymru ag Oriel Myrddin ar gyfer ‘Oriel o Gwmpas ‘, podlediad cerddorol lle gallwch wrando ac ymateb i gerddoriaeth a ysbrydolwyd gan fyd natur.

Anogwyd y gwrandawyr i gymryd seibiant bach i wneud lluniau ystyriol gyda’r cyfansoddiad hyfryd, ‘Perlau Glaw’, a ysbrydolwyd gan y glaw ac a ganwyd ar y delyn gan Mared Emlyn.

Gofynnwyd i’r gwrandawyr sicrhau bod ganddynt y pethau canlynol wrth law cyn dechrau: darn o bapur, pensil neu ysgrifbin a phensiliau neu bennau lliw.  Lle cyffyrddus i weithio, yr awyr agored neu’n eistedd ger y ffenestr yn berffaith ar gyfer ysbrydoliaeth byd natur.  Mae’r gweithgaredd hwn yn cymryd 8 munud ac mae ar gael ar Wythnos Celf I Blant: Oriel O Gwmpas!

Nifer y gwrandawiadau ar SoundCloud yw 333

499 o bobl ‘wedi’u cyrraedd’ ac 81 o ‘ymrwymiadau’ ar bostiau’r cyfryngau cymdeithasol