Derbyn i’r Rhoi Mawr!

Mae Ensemble Cymru yn falch eu bod wedi cael eu derbyn eleni eto i fod yn rhan oHer Rhoi Mawr y Nadolig!

Mae’r Rhoi Mawr yn gynllun cyllid cyfatebol cenedlaethol sy’n rhedeg bob mis Rhagfyr. Mae’n llwyfan i godi arian i dros 9,500 o elusennau ac yn gyfle i arddangos eu gwaith.

Targed Ensemble Cymru 2020: £24,200

Sut mae cymryd rhan Addo eich cefnogaeth

Gallwch addo eich cefnogaeth hyd at hanner dydd ddydd Mawrth 1 Rhagfyr.

Addunedwch eich cefnogaeth yma.  Yna byddwn yn cysylltu â chi ar y 1af o Ragfyr i roi gwybod i chi sut i wneud eich rhodd.  Oddi wrth bawb yn Ensemble Cymru, diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth.

Rwy’n addo rhoi rhodd i Her Rhoi Mawr Nadolig  Ensemble Cymru

Am wythnos yn unig caiff eich rhodd ei DDYBLU heb ddim cost ychwanegol i chi