Posted on

Droddiad gan Derfel Thomas, Ysgol Tudno i Ensemble Cymru

Ysgol Tudno Logo

Fel darparwyr addysg, rydym yn sylweddoli pwysigrwydd y celfyddydau creadigol a’u lle mewn
datblygiad disgyblion a gan weithio ochr yn ochr â rhan ddeiliaid eraill, ein nod yw cyfoethogi’r
cyfleoedd a ddarparwn fel ysgol. Trwy brofiadau amrywiol, gwerth chweil, gobeithiwn datblygu
dinasyddion y dyfodol. Trwy gyfleoedd creadigol y mae plant yn dysgu i fynegi eu hunain a deall eu
lle yn y byd. Mae’r gweithgareddau hyn hefyd yn darparu digon o gyfle i ddatblygu meysydd
cwricwlaidd mewn modd diddorol a chreadigol. Gwerthfawrogir celfyddyd hefyd fel cyfrwng i
sicrhau bod pob plentyn yn cyrraedd ei botensial unigol gan ei fod yn torri i lawr y rhwystrau a grëir
gan anghenion dysgu ychwanegol ac yn greiddiol mewn cynyddu ymgysylltiadau a gwella lles. Mae gwerth y cyfleoedd mae’r disgyblion wedi ’w derbyn drwy’r prosiect hwn yn amhrisiadwy!

Darllenwch fwy Droddiad gan Derfel Thomas, Ysgol Tudno i Ensemble Cymru
Posted on

Radio Ensemble Cymru

Rhaglen gan gerddor Ensemble Cymru a phlant Ysgol Tudno yn hyrwyddo lles drwy gerddoriaeth. Roedd y Prosiect yma yn rhan o “Cymerwch Ran” yn ŵyl flynyddol, gan Venue Cymru, ar gyfer plant 0 i 18 oed a’u teuluoedd. Gyda chefnogaeth gan Ymddiriedolaeth Gelfyddydau Conwy

Together with the Ensemble Cymru musicians, the children created the material for radio shows on the community radio ‘Radio Ensemble Cymru’. Each day they work with a different musician and present a different animal and musical instrument. Through devising and recording content they learnt digital and collaborative skills as well as building confidence and improving their communication and language.

Darllenwch fwy Radio Ensemble Cymru
Posted on

Peilot Gorsaf Radio Cymunedol

Breuddwyd Radio Ensemble yw y bydd yn cynnig llwyfan sydd wir ei hangen i Gerddorion, Cyfansoddwyr, Ymarferwyr, Grwpiau Perfformio ac unigolion ac yn cynnig hwb gymdeithasol ddwyieithog sydd wir ei angen i’r gymuned.

Mae gorsafoedd radio cymunedol mewn lle unigryw yn eu cymunedau eu hunain i wneud gwahaniaeth i’r gymdeithas y maen nhw’n ei gwasanaethu. Bydd gorsaf radio cymunedol Ensemble yn mynd yn fyw fel ‘peilot’ ar 22 Mawrth 2021 yn Ysgol Tudno, gan alluogi dilynwyr Ensemble Cymru a theuluoedd Ysgol Tudno i fynd ar y tonfeddi ac i fanteisio ar y cyfleoedd cymdeithasol sy’n deillio o hynny.

Darllenwch fwy Peilot Gorsaf Radio Cymunedol