Hanes Cerddoriaeth Siambr yng Nghymru

We asked our esteemed friend and colleague Wyn Thomas, who is a senior lecturer at the School of Music, Bangor University, for his insights into the history and development of classical music in Wales. Here follows Wyn’s fascinating potted history …

Seiniau’r Haf

Cymysgedd detholiadol o gerddoriaeth lawen, ddifyr a ddyrchafol, o’r byd o gân, opera a chabaret, a llawer mwy yn ogystal! Cyngherddau’r haf yn eich milltir sgwâr i ddathlu dychweliad y gerddoriaeth fyw…

Adroddiad gan Derfel Thomas, Ysgol Tudno i Ensemble Cymru

Fel darparwyr addysg, rydym yn sylweddoli pwysigrwydd y celfyddydau creadigol a’u lle mewn datblygiad disgyblion a gan weithio ochr yn ochr â rhan ddeiliaid eraill, ein nod yw cyfoethogi’r cyfleoedd a ddarparwn fel ysgol. Trwy brofiadau amrywiol, gwerth chweil, gobeithiwn datblygu dinasyddion y dyfodol. Trwy gyfleoedd creadigol y mae plant yn dysgu i fynegi eu… Parhau i ddarllen Adroddiad gan Derfel Thomas, Ysgol Tudno i Ensemble Cymru

Radio Ensemble Cymru

Rhaglen gan gerddor Ensemble Cymru a phlant Ysgol Tudno yn hyrwyddo lles drwy gerddoriaeth. Roedd y Prosiect yma yn rhan o “Cymerwch Ran” yn ŵyl flynyddol, gan Venue Cymru, ar gyfer plant 0 i 18 oed a’u teuluoedd. Gyda chefnogaeth gan Ymddiriedolaeth Gelfyddydau Conwy Together with the Ensemble Cymru musicians, the children created the material for radio shows… Parhau i ddarllen Radio Ensemble Cymru

Podlediadau Ensemble Cymru

Childrens Art Week: Oriel Everywhere! 29 June – 18 July 2020

Podlediadau Ensemble Cymru ar gael gyda chaniatâd caredig Oriel Myrddin – I glywed y podlediadau eto ewch i https://open.spotify.com/show/3i5jSJy43ac3tupduI80tD

Peilot Gorsaf Radio Cymunedol

Breuddwyd Radio Ensemble yw y bydd yn cynnig llwyfan sydd wir ei hangen i Gerddorion, Cyfansoddwyr, Ymarferwyr, Grwpiau Perfformio ac unigolion ac yn cynnig hwb gymdeithasol ddwyieithog sydd wir ei angen i’r gymuned. Mae gorsafoedd radio cymunedol mewn lle unigryw yn eu cymunedau eu hunain i wneud gwahaniaeth i’r gymdeithas y maen nhw’n ei gwasanaethu.… Parhau i ddarllen Peilot Gorsaf Radio Cymunedol