Posted on

Peilot Gorsaf Radio Cymunedol

Breuddwyd Radio Ensemble yw y bydd yn cynnig llwyfan sydd wir ei hangen i Gerddorion, Cyfansoddwyr, Ymarferwyr, Grwpiau Perfformio ac unigolion ac yn cynnig hwb gymdeithasol ddwyieithog sydd wir ei angen i’r gymuned.

Mae gorsafoedd radio cymunedol mewn lle unigryw yn eu cymunedau eu hunain i wneud gwahaniaeth i’r gymdeithas y maen nhw’n ei gwasanaethu. Bydd gorsaf radio cymunedol Ensemble yn mynd yn fyw fel ‘peilot’ ar 22 Mawrth 2021 yn Ysgol Tudno, gan alluogi dilynwyr Ensemble Cymru a theuluoedd Ysgol Tudno i fynd ar y tonfeddi ac i fanteisio ar y cyfleoedd cymdeithasol sy’n deillio o hynny.

Mae Radio Cymunedol yn gallu cyrraedd y rhai ynysig, y rhai sydd wedi mynd yn angof a’r rhai ar yr ymylon. Mewn geiriau eraill –  Radio cymunedol yw’r hyn sy’n digwydd pan mae nerth pobl yn cyfarfod nerth y tonfeddi!

Gall Radio Ensemble ffynnu fel adnodd gwerthfawr, effeithiol i gymdogaeth ; mae angen eich cyfraniad chi:

Allwch chi gyflwyno Radio Ensemble naill ai i grwpiau eraill rydych chi’n rhan ohonyn nhw neu i unigolion rydych chi’n eu hadnabod?

Ydych chi’n Gerddor, Perfformiwr, Ymarferydd sy’n chwilio am gyfle i godi’ch proffil?

Darlledwyr, cynhyrchwyr a newyddiadurwyr sy’n gwirfoddoli.  Ydych chi’n adnabod unrhyw dalent allai fod yn cuddio yng nghysgodion y gymuned?

Mwy o gefnogaeth a chymorth. Dylai grwpiau cymunedol helpu ei gilydd. Rhyngom, mae’n debyg fod gennym fynediad at bron iawn bopeth.

Diddordeb lleol: Allwch chi ein helpu i ymestyn allan i’r gymuned, i ddadorchuddio hanesion syfrdanol o fuddugoliaeth ddynol, personoliaethau lleol sy’n gallu swyno ein cymuned?

Sgiliau gwell: Oes gennych chi sgiliau a phrofiad i’w rhannu gyda ni?


    Name

    Email

    Subject

    Your Message