Amdanom

Ensemble Cymru yw’r ensemble preswyl ym Mhrifysgol Bangor a Venue Cymru. Yr Ensemble yw’r prif grŵp perfformio cerddoriaeth siambr yng Nghymru gydag aelodaeth graidd o 16 o offerynwyr a chantorion.

Fe’i sefydlwyd yn 2002 a’i genhadaeth yw hyrwyddo diwylliant cerddoriaeth siambr Gymreig o bob cyfnod, ynghyd â cherddoriaeth siambr o bob rhan o’ byd, i gynulleidfaoedd yng Nghymru ac yn rhyngwladol.

Yn ystod y tymor i ddod yn 2017-18 bydd Ensemble Cymru’n cydweithio ag OPRA Cymru ar opera Gymraeg newydd sbon gan Gareth Glyn a Mererid Hopwood.  Bydd yn cydweithio hefyd ag Opera Canolbarth Cymru ar eu cynhyrchiad o Eugene Onegin gan Tchaikovsky. Bydd yr Ensemble yn perfformio gyda’r delynores adnabyddus Catrin Finch yn yr Ẇyl Delynau Ryngwladol yng Nghaernarfon yn Erbrill 2018.    Bydd Ensemble Cymru hefyd yn mynd ar ddwy daith genedlaethol yn Nhachwedd 2017 a Mai 2018. Bydd hyn yn benllanw project dwy flynedd ar gerddoriaeth siambr i’r delyn a gyd-guradwyd gan ei brif delynores Anne Denholm a’i Gyfarwyddwr Artistig, Peryn Clement-Evans.  Ewch i’n tudalen ddigwyddiadau i weld manylion llawn y tymor newydd.

Sefydlwyd Rhaglen Cyfnewid Diwylliannol Ensemble Cymru yn 2015. Mae ei gweithgareddau wedi cynnwys perfformiadau yn Y Swistir yn Llysgenhadaeth Prydain yn Berne ac yn Davos, Chur a Valais. Mae’r sefydliad yn datblygu cysylltiadau â Tsiena a pherfformiodd yn ddiweddar yn Shanghai a Hong Kong fel rhan o Genhadaeth Diwylliant a Masnach Llywodraeth Cymru yn Chwefror 2017.

Fe wnaeth cynhyrchiad Ensemble Cymru o ‘Pedr a’r Blaidd’ gan Prokofiev yn 2014 gyrraedd dros 15,000 o bobl drwy ei daith genedlaethol a darllediad ar S4C.   Yn y cynhyrchiad a’r CD bu’r actor adnabyddus Rhys Ifans yn adrodd y stori yn Gymraeg.

Bob blwyddyn mae Ensemble Cymru’n cyrraedd cymunedau ar draws Cymru drwy ei rwydwaith teithio cenedlaethol o naw o leoliadau partner. Cyfnerthir ei waith teithio gan raglen o berfformiadau tu allan i neuaddau cyngerdd, gan gyrraedd ysgolion, ysgolion i bobl ifanc gydag anghenion addysgol arbennig, ysbytai, hosbisau a phobl mewn mannau cyhoeddus.

Ewch i’n tudalen Uchafbwyntiau i wrando ar Ensemble Cymru yn perfformio.