Cefnogi’r genhedlaeth nesaf o gerddorion

Gyda chefnogaeth hael Ymddiriedolaeth Gaynor Cemlyn-Jones, mae Ensemble Cymru yn cefnogi Rhaglen Cyflogadwyedd Bangor 100. Rydym wedi ein syfrdanu’n llwyr gan Tia a Harry – dau fyfyriwr cerdd o Brifysgol Bangor sydd wedi ymuno â ni am 6 wythnos, fel rhan o’r Rhaglen Cyflogadwyedd. Maent wedi bod yn ein helpu drwy hyrwyddo, perfformio a rheoli… Parhau i ddarllen Cefnogi’r genhedlaeth nesaf o gerddorion

Rhaglen Cyflogadwyedd Bangor 100 – Blog Tia

Tia Weston ydw i, ac rwy’n fyfyriwr Cerddoriaeth yn fy ail flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor. Yno, rwy’n astudio ystod o fodiwlau gan gynnwys cyfansoddi a theori cerddoriaeth, ac mae fy mhrif ddiddordeb mewn perfformiad. Cefais fy ngeni yn Y Barri, De Cymru, a byw yno drwy gydol fy mywyd nes i mi ddewis symud i… Parhau i ddarllen Rhaglen Cyflogadwyedd Bangor 100 – Blog Tia

Rhaglen Cyflogadwyedd Bangor 100 – Blog Harry

Harry Pascoe ydw i, ac rwy’n fyfyriwr Cerddoriaeth yn fy nhrydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor. Fy mhrif offeryn yw’r Trombôn, fodd bynnag, rwyf wedi chwarae’r rhan fwyaf o offerynnau pres dros fy nghyfnod mewn ensemblau amrywiol. Dechreuais ar y cornet yn chwarae yn fy Mand Pres lleol yng Nghernyw pan ro’n i’n 8 oed, gan… Parhau i ddarllen Rhaglen Cyflogadwyedd Bangor 100 – Blog Harry

Cerddoriaeth ac Atgofion Diwrnod Santes Dwynwen

Ar noson Diwrnod Santes Dwynwen derbyniais alwad ffôn a groesawyd yn fawr gan Peryn yn fy ngwahodd i berfformio ym Mhenucheldre ar ôl i’w telynores ar gyfer y digwyddiad fynd yn sâl. Dechreuodd fy nghysylltiad ag Ensemble Cymru 10 mlynedd yn ôl pan gwblheais i fy mhrofiad gwaith blwyddyn 10 yn yr ysgol gyda nhw… Parhau i ddarllen Cerddoriaeth ac Atgofion Diwrnod Santes Dwynwen

Blwyddyn newydd, ffordd newydd o weithio!

Ar fore dydd Mercher, ar ôl gadael dau o blant yn saff yn yr ysgol, teithiais i Ganolfan Gymunedol Millbank yng Nghaergybi. Roeddwn i ar y ffordd i “Little Pods Parent and Toddler Group” i weld os oes modd iddyn nhw ac Ensemble Cymru cyd-weithio â datblygu perthynas. Treuliais awr a hanner hyfryd yn sgwrsio… Parhau i ddarllen Blwyddyn newydd, ffordd newydd o weithio!

Ewch i bob ardal

Rydw i wedi bod yn gweithio gydag Ensemble Cymru er 2015, yn cefnogi Peryn a’i dîm i ddiweddaru a gofalu am eu gwefan. Mae wedi bod yn wych gweithio gyda sefydliad mor greadigol a brwdfrydig. Mae rhan enfawr o waith Ensemble Cymru yn ymwneud â dod â chymunedau Cymreig at ei gilydd i fwynhau cerddoriaeth… Parhau i ddarllen Ewch i bob ardal

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Cymuned Cofnodion wedi'u tagio

Hanes Cerddoriaeth Siambr yng Nghymru

We asked our esteemed friend and colleague Wyn Thomas, who is a senior lecturer at the School of Music, Bangor University, for his insights into the history and development of classical music in Wales. Here follows Wyn’s fascinating potted history …