Angerdd

Angerdd dros Gerddoriaeth Siambr

Ensemble Cymru - Angerdd dros gerddoriaeth siambr
Ensemble Cymru – Angerdd dros gerddoriaeth siambr

Does dim byd well yn ein barn ni na rannu angerdd dros gerddoriaeth siambr ein cerddorion tra gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl gyda chelfyddyd sy’n eithriadol.

Ein dyhead yw bod yn ensemble o’r safon uchaf yn gweithio’n rhyngwladol â’i sail yng nghefn gwlad Cymru; ardal gyda thirweddau hyfryd a diwylliant ac hanes cyfoethog ac amrywiol.

Wrth gomisiynu cerddoriaeth newydd ac wrth ddarganfod cerddoriaeth o’n treftadaeth wedi’i hysbrydoli gan hanes a daearyddiaeth yr ardal rydym yn gweithio ynddi rydym yn credu ein bod ni’n dod â rhywbeth sydd yn newydd ac yn wahanredol i’r ffurf gelfyddyd o gerddoriaeth siambr.

Wrth leoli cerddoriaeth o dreftadaeth a diwylliant cyfoes Cymru ochr yn ochr â repertoire o draws y byd rydym yn credu ein bod ni’n creu rhaglenni sydd yn wirioneddol gyffrous ac arloesol.

Rydym yn anelu at roi y profiad cerddorol gorau posib i’n gynulleidfaoedd gan ddod â cherddorion siambr arweiniol at ei gilydd er mwyn dehongli a pherfformio cerddoriaeth siambr o bwys.