Angerdd

Angerdd dros Gerddoriaeth Siambr

Ensemble Cymru - Angerdd dros gerddoriaeth siambr
Ensemble Cymru – Angerdd dros gerddoriaeth siambr

Does dim byd gwell yn ein barn ni na rhannu angerdd dros gerddoriaeth siambr ein cerddorion tra’n gwneud argraff ar fywydau pobl gyda chelfyddyd sy’n eithriadol.

Ein dyhead yw bod yn ensemble o’r safon uchaf yn gweithio’n rhyngwladol â’i sail yng nghefn gwlad Cymru; ardal gyda thirwedd hyfryd a diwylliant a hanes cyfoethog ac amrywiol.

Wrth gomisiynu cerddoriaeth newydd ac wrth ddarganfod cerddoriaeth o’n treftadaeth wedi’i hysbrydoli gan hanes a daearyddiaeth yr ardal yr ydym yn gweithio ynddi rydym yn credu ein bod ni’n dod â rhywbeth newydd ac unigryw i’r ffurf gelfyddyd o gerddoriaeth siambr.

Wrth leoli cerddoriaeth o dreftadaeth a diwylliant cyfoes Cymru ochr yn ochr â repertoire o draws y byd rydym yn credu ein bod ni’n creu rhaglenni sydd yn wirioneddol gyffrous ac arloesol.

Rydym yn anelu at gynnig y profiad cerddorol gorau posib i’n cynulleidfaoedd gan ddod â cherddorion siambr arweiniol at ei gilydd er mwyn dehongli a pherfformio cerddoriaeth siambr o bwys.