Blwyddyn newydd, ffordd newydd o weithio!

Ar fore dydd Mercher, ar ôl gadael dau o blant yn saff yn yr ysgol, teithiais i Ganolfan Gymunedol Millbank yng Nghaergybi. Roeddwn i ar y ffordd i “Little Pods Parent and Toddler Group” i weld os oes modd iddyn nhw ac Ensemble Cymru cyd-weithio â datblygu perthynas. Treuliais awr a hanner hyfryd yn sgwrsio… Continue reading Blwyddyn newydd, ffordd newydd o weithio!