Rhaglen Cyflogadwyedd Bangor 100 – Blog Tia

Tia Weston ydw i, ac rwy’n fyfyriwr Cerddoriaeth yn fy ail flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor. Yno, rwy’n astudio ystod o fodiwlau gan gynnwys cyfansoddi a theori cerddoriaeth, ac mae fy mhrif ddiddordeb mewn perfformiad. Cefais fy ngeni yn Y Barri, De Cymru, a byw yno drwy gydol fy mywyd nes i mi ddewis symud i… Continue reading Rhaglen Cyflogadwyedd Bangor 100 – Blog Tia

Rhaglen Cyflogadwyedd Bangor 100 – Blog Harry

Harry Pascoe ydw i, ac rwy’n fyfyriwr Cerddoriaeth yn fy nhrydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor. Fy mhrif offeryn yw’r Trombôn, fodd bynnag, rwyf wedi chwarae’r rhan fwyaf o offerynnau pres dros fy nghyfnod mewn ensemblau amrywiol. Dechreuais ar y cornet yn chwarae yn fy Mand Pres lleol yng Nghernyw pan ro’n i’n 8 oed, gan… Continue reading Rhaglen Cyflogadwyedd Bangor 100 – Blog Harry

Hanes Cerddoriaeth Siambr yng Nghymru

We asked our esteemed friend and colleague Wyn Thomas, who is a senior lecturer at the School of Music, Bangor University, for his insights into the history and development of classical music in Wales. Here follows Wyn’s fascinating potted history …

Cerddoriaeth, Cymraeg a Rumantsch yn y Swistir

Perfformiad ar gyfer Darllediad ar Radio a Theledu Rumantsch. Roedd y perfformiad ar y cyd â Corcanti Chur a Chôr Rumantsch o flaen disgyblion, athrawon, teuluoedd a’r cyhoedd yn brofiad gofiadwy iawn.  Recordiwyd yr holl ddigwyddiad ar gyfer teledu a radio Romansch. Yr uchafbwynt oedd perfformio Hen Wlad Fy Nhadau (trefn. Gareth Glyn) ar y cyd… Continue reading Cerddoriaeth, Cymraeg a Rumantsch yn y Swistir

y Swistir o’r diwedd

Ar ôl cyfnewid awyrennau a bron yn colli ein bagiau yn Gatwick dyma Jonathan Rimmer, Oliver Wilson, Sara Lian Owen ac Anne Denholme newydd gyrraedd Gorsaf Drên Zurich ar y ffordd i Chur yn Graubünden.  Dyma brosiect cyffrous gyda chymuned sy’n siarad Romansch un o’r 4 iaith swyddogol y Swistir.

Academi Cerddoriaeth Siambr

Lansiwyd Academi Cerddoriaeth Siambr yn y Galeri ddydd Gwener, 09/11/2015 gyda dosbarth gan gerddorion Ensemble Cymru ar y Pumawd i’r Clarinet gan Mozart gyda disgyblion Margaret Scourse a Nicola Pearce. Diolch i Margaret yn arbennig am ei chymorth.

Rhagolwg Taith Tachwedd 2015

Dyma flas o Ensemble Cymru cyn ei daith o gwmpas Cymru mis Tachwedd 2015 – recordiwyd yn Theatr Bryn Terfel, Pontio, Bangor Diolch i’r perfformwyr Sara Lian Owen, Nia Bevan, Mary Hofman, Sara Roberts, Heather Bills am gael dangos rhagflas a chael sbecian i mewn cyn y sioe Diolch i ein ffrindiau yn Pontio ,… Continue reading Rhagolwg Taith Tachwedd 2015

Published
Categorized as Newyddion