Posted on

Cerddoriaeth, Cymraeg a Rumantsch yn y Swistir

Perfformiad ar gyfer Darllediad ar Radio a Theledu Rumantsch.

Roedd y perfformiad ar y cyd â Corcanti Chur a Chôr Rumantsch o flaen disgyblion, athrawon, teuluoedd a’r cyhoedd yn brofiad gofiadwy iawn.  Recordiwyd yr holl ddigwyddiad ar gyfer teledu a radio Romansch.

Yr uchafbwynt oedd perfformio Hen Wlad Fy Nhadau (trefn. Gareth Glyn) ar y cyd gyda chorau ieuenctid o Ysgol Canton Graubünden.  Perfformiodd ein cerddorion groesdoriad o gerddoriaeth o Gymru gan gynnwys cerddoriaeth gan William Mathias, Hilary Tann, Cerdd Dant (trefn Sioned Webb) a’r gân adnabyddus Lisa Lan.

Trafodaeth am Fyw drwy’r Gymraeg a Rumantsch

O dan gadeiryddiaeth cyflwynwraig o Radio a Theledu Rumantscha, Victoria Haas, roedd trafodaeth a ddeilliodd o gwestiynau trylwyr gan y bobl ifanc ynglŷn â chefnogaeth i’r Gymraeg fel un o ddwy iaith swyddogol Cymru, statws y Gymraeg, dwyieithrwydd yng Nghymru a chymhariaeth gyda statws Romansch fel un o bedair iaith swyddogol yn y Swistir.

Wedyn i gloi, perfformiadau ar y cyd (ni a’r corau)  o ganeuon swynol romansch mewn trefniannau arbennig ar gyfer y prosiect gan y cyfansoddwr a’r baswnydd Gion Andreas o gerddoriaeth ei dad, Gion Balzer Casanova.

Cerddoriaeth wrth Galon Addysg

Mae gan Ysgol Canton Graubunden dîm gwych o 7 athro cerddoriaeth gan gynnwys Christian Klucker, llysgennad ein prosiect a Gion Andreas sy’n gweithio mor galed gyda’r bobl ifanc drwy ganu a cherddoriaeth drwy gydol yr ysgol.  Gan siarad gyda Chyfarwyddwr yr ysgol, ces i’r argraff cryf pa mor bwysig yw cerddoriaeth gan helpu’r ysgol a’i staff baratoi ei phobl ifanc am fywyd.

Mae’r cyfleusterau cerddoriaeth ar gyfer oddeutu 2,000 o ddisgyblion yn yr ysgol yn rhagorol.  Rydym yn amau y byddai o leiaf 1 neu 2 o’r conservatoires ac adrannau cerddoriaeth ym Mhrydain yn genfigennus o’r nifer o pianos, ac ystafelloedd sydd ar gael i gerddoriaeth yn unig.

Ymarfer terfynol yn Chur: Anne Denholm a Sara Lian Owen
Ymarfer terfynol yn Chur: Anne Denholm a Sara Lian Owen

Diolchiadau i Gyfarwyddwr, Gion Lechmann a Dirprwy Gyfarwyddwr, Philippe Benguerel o  Bündner Kantonsschule (ysgol uwchradd yn Chur) am eu cefnogaeth.  Diolch i Werner Cariget a’i ddisgyblion am eu gwaith gan baratoi cwestiynnau ar gyfer y drafodaeth ac i Mike Evans am gyfeithu ar y pryd.  Mike yw’r unig person rydym ni’n ei adnabod sy’n siarad Cymraeg a Rumantsch!

Mae rhaid diolch yn arbennig i lysgennad y prosiect, Christian Klucker (Arweinydd Incantanti ac Athro Cerddoriaeth Bündner Kantonsschule) sydd wedi gweithio mor galed i sicrhau llwyddiant ein hymweliad.  Roeddem ni yn arbennig o ddiolchgar iddo fo ac Erica a’u teulu a’i gymdogion, Beatrice ac Andreas, am y croeso, lletygarwch  ac am edrych ar ein holau ni.

Gweithio gyda Cherddorion Ifanc Chur

Gyda chymorth ein cyfieithwyr ar y pryd, Toni, Kurt a Karin, cawsom ni lot o hwyl yn gweithio gydag offerynwyr ifanc ( Gitâr, recorders, ffliwt, sacsoffonau, clarinét, feiolinau, fiolas, sielo) o Musikschule Domat/Ems, Felsberg.

_STO8256
Yn paratoi i ymarfer

Arweiniodd cerddorion Ensemble Cymru ar weithgareddau i gynhesu’r corff, i ddatblygu synnwyr o rhythm ac i ddatblygu’r gallu i anadlu a chynnal sain yn effeithiol.  Wedyn ymlaen â ni i weithio ar drefniant Gareth Glyn o Ar Hyd y Nos ar gyfer yr Ensemble a’r cerddorion ifanc.  Ymunodd arweinydd y gerddorfa, Ursin Widmer ar yr ail ddiwrnod i arwain perfformiad ar ddiweddglo ein deuddydd gyda’r plant a phobl ifanc.

_STO8259

Sibilla Stoltz (canol) ac Anne Denholm (dde)

Roeddem yn hynod o ddiolchgar i Sibilla Stolz (Cyd lynydd y gerddorfa) am ein gyrru ni o gwmpas yn y bws (a’i gwr Rico) ac am drefnu’r 2 weithdy.  Hefyd rydym yn ddiolchgar i Anita Jehli (pennaeth yr ysgol) a’i swyddfa am ein galluogi ni i weithio gyda myfyrwyr yr ysgol ac i Kathrin von Cube (Pennaeth Llinynnau), Bettina Marugg (Pennaeth Ensembl Ffliwt) ac Ursin Widmer (Cyfarwyddwr y gerddorfa) am baratoi’r plant.

Diolchiadau mawr ar ran yr Ensembl: Peryn(Clarinét), Sara (Soprano), Oliver (Fiola), Jonathan (Ffliwt) ac Anne (Telyn) i’r plant a phobl ifanc am fod gymaint o hwyl i weithio gyda nhw!

_STO8314
Jonathan Rimmer (Ffliwt) ac Oliver Wilson (Fiola) yn gweithio gyda’r gerddorfa
Posted on

Rhagolwg Taith Tachwedd 2015

Dyma flas o Ensemble Cymru cyn ei daith o gwmpas Cymru mis Tachwedd 2015 – recordiwyd yn Theatr Bryn Terfel, Pontio, Bangor
Diolch i’r perfformwyr Sara Lian Owen, Nia Bevan, Mary Hofman, Sara Roberts, Heather Bills am gael dangos rhagflas a chael sbecian i mewn cyn y sioe

Diolch i ein ffrindiau yn Pontio , Bangor am adael ini brofi eu gofod theatr sgleiniog, newydd anhygoel cyn cychwyn eu tymor cyntaf.

Posted on

What’s the time Mr Wolf?Faint o’r gloch ‘di Mr Blaidd?

 

 

It’s time to tune in to S4C and enjoy Pedr a’r Blaidd on television over Christmas!

 

 

 

AWR FAWR CYW 
Monday 16th – Friday 20th December 16fed between 4pm-5pm
Dona Direidi presents the instruments.

PEDR A’R BLAIDD TU OL I’R LLEN (BEHIND THE SCENES)
Monday 23rd December, 5pm
Documentary ‘The Making Of’ Pedr a’r Blaidd.

DONA DIREIDI
Christmas Day, 4pm
Dona Direidi presents the Orchestra.

PEDR A’R BLAIDD
Christmas Day 4.25pm
Full performance of the production with the Ensemble Cymru Orchestra.

 

 

 

 

National Tour  Dates 2014 also confirmed! Book your tickets now!

 

 

 

 

 

 

 

LLANDUDNO
Venue Cymru, March 3rd

PWLLHELI
Neuadd Dwyfor, March 4th

CARDIGAN
Theatr Mwldan, March 5th & 6th

CARDIFF
St David’s Hall, March 7th

 

We thank the following for supporting this project;

 

 

   

 

Mae’n amser i chi wylio S4C a mwynhau’r nifer o rhaglenni am Pedr a’r Blaidd fydd ymlaen dros yr ŵyl!

 

 

 

 

 

AWR FAWR CYW
Dydd Llun 16fed – Dydd Gwener 20fed Rhagfyr, rhwng 4yh-5yh
Dona Direidi yn cyflwyno’r offerynnau.

PEDR A’R BLAIDD TU OL I’R LLEN
Dydd Llun 23ain Rhagfyr, 5yh
Rhaglen ddogfen ‘tu ol i’r llen’ prosiect Pedr a’r Blaidd.

DONA DIREIDI
Dydd Nadolig, 4yh

Dona Direidi yn cyflwyno’r gerddorfa                                                                                                    

PEDR A’R BLAIDD 
Dydd Nadolig, 4.25yh

Perfformiad llawn o’r cynhyrchiad gyda cherddorfa Ensemble Cymru.

Cewch gyfle i ail fwynhau’r perfformiad ar fore Gwyl San Steffan am 9yb ac ar Nos Galan am 7yh.

 

 

Mae dyddiadau a lleoliadau taith cenedlaethol 2014 wedi’u cadarnhau. Sioe i ysgolion cynradd a theuluoedd. Archebwch eich tocynnau!

 

 

 

 

 

 

LLANDUDNO
Venue Cymru, Mawrth 3rd

PWLLHELI
Neuadd Dwyfor, Mawrth 4ydd

ABERTEIFI
Theatr Mwldan, Mawrth 5ed & 6ed

CAERDYDD
Neuadd Dewi Sant, Mawrth 7fed

 

Hoffem ddiolch i’r canlynol am eu cefnogaeth i’r prosiect;

 

 

 

Posted on

“Pob Lwc” to Ensemble Cymru ChairmanPob lwc i Gadeirydd Ensemble Cymru

This week, Ensemble Cymru Chairman Adrian Barsby of Barsby Associates, has turned off his mobile phone, switched on his ‘out of office’ and said goodbye to the ‘outside world’ for a while!

Adrian is currently engrossed in a week of learning Welsh at Nant Gwrtheyrn, where people from all walks of life choose to spend to choose un-interrupted time focusing on learning the language. 

Before Adrian ventured over to the Llŷn Peninsula he told us “A whole week in the classroom and only communicating in Welsh will be a challenge but one that I’m looking forward to.”

We look forward to hearing all about it!

Yr wythnos hon, mae Cadeirydd Ensemble Cymru Adrian Barsby, o Barsby Associates, wedi diffodd ei ffôn symudol, wedi gosod ei nodyn ‘allan o’r swyddfa’ ar ei ebost ac wedi ffarwelio â’r byd a’r betws am gyfnod!

Mae Adrian yn mynychu wythnos o ddysgu Cymraeg yn Nant Gwrtheyrn, ble mae pobl o bob cefndir bywyd yn dewis dysgu’r iaith, a hynny heb ymyrraeth o’r byd tu allan tra eu bod yno.

Cyn i Adrian fentro drosodd i Ben Llŷn fe ddywedodd wrthym “Mae wythnos gyfan yn yr ystafell ddosbarth a dim ond cyfathrebu yn y Gymraeg yn her ond yn un yr wyf i’n edrych ymlaen ato.”

Rydym yn edrych ymlaen at glywed yr hanes ganddo!

Posted on

Preview was a howling success!Diolch i Rhys “Am hybu cerdd a chreu llawenydd…”

Ensemble Cymru, along with Fflic Cyf television, hosted an exclusive preview of ‘Pedr a’r Blaidd’ (Peter and the Wolf) at Venue Cymru Llandudno this month, featuring Rhys Ifans’s narration of bard Professor Gwyn Thomas’s Welsh language translation of the classic tale.

Mr and Mrs Evans, Rhys’s parents, attended a special reception ahead of the preview and received a commemorative frame on behalf of their son, as an official ‘thank you’ to Rhys for his valuable contribution; 

“Rhys would love to be here himself but we are very pleased to be here on his behalf…we cannot wait to tell him all about it!” said Mrs Beti Evans.  

An orchestra of 28 Ensemble Cymru musicians and illustrations by Marc Vyvyan Jones gripped the imagination of special guests Ysgol Pentrecelyn, where Rhys was a pupil and where Mrs Evans herself was once a teacher. They were thrilled to be involved in such a momentous occasion, one pupil told us “It was a great show, I loved ALL of it!” 

‘Peter and the Wolf’ was composed by Sergei Prokofiev whose aim with this piece was similar to that of Ensemble Cymru; to introduce children to the orchestra for the first time. 

Peryn Clement-Evans, Artistic Director of Ensemble Cymru said “We’re thrilled at the positive response from children, parents and guests to our preview.  I’m looking forward to hearing the responses of the children and schools that came to the performance this week so we can bring their ideas into the Peter and the Wolf production ready for the national tour in 2014” 

It is thanks to the support of the Arts Council of Wales, S4C and several trusts that this production will tour Wales in March 2014, bringing live orchestral music to families and children across the country. 

You can watch the filmed performance of ‘Pedr a’r Blaidd’, Christmas Day on S4C. 

For further details and 2014 tour tickets contact Ann Wyn Barker, Marketing Officer for Ensemble Cymru, ann@ensemblecymru.co.uk or 01248 383 257.

  Bu cefnogwyr yr actor o fry Rhys Ifans; Ysgol Pentrecelyn a Mam a Tad Rhys, ynghyd â 150 o blant o ysgolion Gogledd Cymru yn wahoddedigion arbennig mewn rhagolwg o gynhyrchiad ‘Pedr a’r Blaidd’ yn yr iaith Gymraeg am y tro cyntaf, mis yma. Ensemble Cymru , ynghyd â chwmni teledu Fflic Cyf, fu’n cynnal yr rhagolwg unigryw yn Venue Cymru Llandudno , ble mae’r ensembl yn breswyl. Roedd y perfformiad arbennig yn cynnwys cerddorfa byw o 28 o gerddorion Ensemble Cymru, darluniau gan Marc Vyvyan Jones a throslais Rhys Ifans o gyfieithiad Cymraeg Yr Athro Gwyn Thomas o’r stori Rwseg draddodiadol. Mewn derbyniad arbennig cyn y perfformiad fe dderbyniodd Mr a Mrs Evans ffrâm coffaol ar ran eu mab fel ‘ diolch’ i Rhys am ei gyfraniad gwerthfawr i’r prosiect ; “Byddai Rhys wedi bod wrth ei fodd bod yma ei hun heddiw, ond ‘da ni’n falch iawn i fod yma ar ei ran… allwn ni ddim aros i adrodd yr hanes wrtho! ” dywedodd Mrs Beti Evans. Fe gydiodd y perfformiad yn nychymyg gwesteion arbennig Ysgol Pentrecelyn, lle bu Rhys yn ddisgybl a lle bu Mrs Evans ei hun yn athrawes. Roeddent wrth eu boddau i fod yn rhan o achlysur mor bwysig, dywedodd un disgybl wrthym “Roedd o’n sioe gret, roeddwn i’n hoffi POB peth” Cyfansoddwyd ‘Peter and the Wolf ‘ gan Sergei Prokofiev gyda nod tebyg iawn i fwriad Ensemble Cymru sef; i gyflwyno’r gerddorfa i blant am y tro cyntaf. Dywedodd Peryn Clement -Evans , Cyfarwyddwr Artistig Ensemble Cymru, “Rydym wrth ein boddau gyda’r ymateb cadarnhaol rydym wedi’i dderbyn gan blant, rhieni a gwesteion i’n rhagolwg. Rwy’n edrych ymlaen at glywed ymatebion y plant ac ysgolion a ddaeth i’r perfformiad yr wythnos hon er mwyn i ni gynnwys eu syniadau fel rhan o daith cynhyrchiad Pedr a’r Blaidd yn 2014” Diolch i gefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru , S4C a nifer o ymddiriedolaethau y bydd y cynhyrchiad hwn yn mynd ar daith fis Mawrth 2014  gan ddod â cherddoriaeth gerddorfaol fyw i deuluoedd a phlant ar draws Cymru. Gallwch wylio’r perfformiad o ‘ Pedr a’r Blaidd ‘ Dydd Nadolig ar S4C. Am fanylion pellach ac am docynnau ar gyfer taith 2014 cysylltwch ag Ann Wyn Barker , Swyddog Marchnata Ensemble Cymru , ann@ensemblecymru.co.uk neu 01248 383 257 .

Posted on

Return of the clarinettist! Clarinetydd yn dychwelyd!

My clarinet may very well have been packed away in its case since my A Level days but I’m back, not only in Wales, but back working with Ensemble Cymru having been lured by their instrumental ways ten years ago.

As one of the ‘Liverpool Welsh’ (we’re gradually taking over the company!) I moved to Anglesey at the age of five. After attending both Benllech and Syr Thomas Jones, Amlwch schools, I went on to do a degree at Bangor University in Theatre and Media Studies, also studying modules within the School of Music. It’s an interesting feeling being around the university again and as a member of staff this time. Those fresher students will be arriving soon- that’ll make me feel old!

My first experience of Ensemble Cymru was during my 6th form days when Peryn and the team came to our school to do some composition workshops. I remember as though it was yesterday, how influential these wonderful musicians were in pushing the boundaries of my compositions! I also recall how very brave they were agreeing to perfom my crazy piece of music which I titled ‘Expect the unexpected’, a piece I’d composed following their very own advice, being; that you don’t always have to present musicians with notes on a stave- that they’ll understand the odd ‘sguiggle’, and that  piano can produce ‘musical’ sounds without the need to use the black and white keys. It was an unforgettable experience and one of the main reasons I wanted to work here.

After a period of working with television companies in Cardiff and Caernarfon, I moved to London to gain a bit of life experience. I’ve been very fortunate to have gained a wealth of experience within a variety of roles at major PR and broadcasting houses as well as delivering and promoting Play & Music classes to pre-schoolers accross the UK.

My first week as the new Marketing and Engagement Officer is drawing to a close and I live to tell the tale! I’m very much looking forward to working on the many exciting projects in our calendar as well as working with the wonderful people within the Ensemble, friends and contacts too. Who knows, I may even dust off the old Clarinet and get playing again!

Looking forward to meeting you in the near future. You’ll be sure to see me at our coffee concerts over the coming season so please do come and say hello.

Please feel free to contact me at any time ann’at’ensemblecymru.co.uk (replace at with @)

Falle’n wir fod fy nghlarined wedi’i gadw yn ei gês ers fy nyddiau Lefel A, ond, dwi nôl! Nid yn unig yng Nghymru, ond yn ôl yn gweithio gydag Ensemble Cymru unwaith eto wedi imi gael blas ar y gwaith arbennig mae’n nhw’n ei wneud dros ddeg mlynedd yn ôl! Rwy’n un o Gymry Lerpwl yn wreiddiol (‘da ni’n ara’ deg yn cymryd drosodd y cwmni!) a des i fyw i Sir Fôn yn bump oed. Es i ysgolion Benllech a Syr Thomas Jones, Amlwch, cyn mynd ymlaen i wneud gradd ym Mhrifysgol Bangor mewn Astudiaethau Theatr a’r Cyfryngau ac ambell i fodiwl o fewn yr ysgol Cerddoriaeth ym Mangor hefyd.

Mae’n deimlad ddiddorol bod o gwmpas y brifysgol unwaith eto, fel aelod o staff y tro hwn. Bydd myfyrwyr y glas yn cyrraedd cyn bo hir- fydd hynny YN gwneud i mi deimlo’n hen! Ges i flas cyntaf ar waith Ensemble Cymru yn ysod fy nyddiau 6ed dosbarth pan ddaeth Peryn a’r criw i’r ysgol i rhoi hyfforddiant cyfansoddi i ni. Rwy’n cofio fel ddoe mai cerddorion dewr iawn oedd rhain, yn ddigon parod i berfformio fy nghyfansoddiad gwallgof; wedi imi ddysgu ganddyn nhw nad oedd rhaid cyflwyno nodau ar bapur i gerddorion- eu bod nhw’n deall ‘sguiggles’ yn iawn, a bod piano yn gallu gwneud sŵn heb fod angen defnyddio yr allweddi du a gwyn. Pwy fyddai’n meddwl! Wedi cyfnod o weithio gyda cwmniau teledu yng Nghaerdydd a Chaernarfon es i fyw i Lundain i fagu bach o brofiad bywyd. Fues i’n ffodus iawn o gyfleoedd gwaith arbennig o amrywiol gyda chwmniau PR a darlledwyr ynghyd a marchnata a chyflwyno gwersi ‘Play & Music’ i blant methrin ar hyd yr DU.

Wrth imi dynnu at ddiwedd fy wythnos gyntaf fel Swyddog Marchnata a Chysylltiadau, rwy’n edrych ymlaen yn arw at weithio ar yr amryw prosiectau cyffrous ynghyd â gweithio gyda’r bobl arbennig o fewn yr Ensemble ynghyd â’u ffrindiau a chysylltiadau. Pwy a ŵyr, falla gaiff yr hen glarined ei chwythu gen i eto! Dwi wir yn edrych ymlaen at gael eich cyfarfod chi yn y dyfodol agos. Byddwch yn siwr o ngweld i yn y cyngherddau coffi dros y tymor- plis dewch i ddweud helo. Cofiwch bod croeso i chi gysylltu â mi ar unrhyw adeg drwy ebostio ann’at’ensemblecymru.co.uk

(Rhaid cyfnewid ‘at’ efo @)