Canllawiau i Gerddorion Llawrydd

Telerau Cyffredinol at Berfformwyr a chontractwyr eraill Ensemble Cymru yn unig:

Gellwch lawrlwytho telerau cyffredinol diweddaraf Ensemble Cymru ar gyfer Perfformwry drwy glicio’r ddolen isod.  Bydd cyfrinair i’r ffeil ar gael yn eich cytundeb.

Anfonebau

Bydd croeso i chi anfon anfoneb mewn ebost testun plaen (mewn ebost newydd heb unrhyw negeseuon os gweli di’n dda) fel anfoneb. Anfonwch o at cyllid ‘at’ ensemble.cymru ‘at’ = @

Rhestr Wirio

Cofiwch gynnwys y canlynol os gwelwch yn dda:

  1. Eich enw busnes a chyfeiriad
  2. Anfoneb i
    ENSEMBLE CYMRU, Ystafell 346, Prif Adeilad y Brifysgol, Ffordd y Coleg, BANGOR. LL57 2DG
  3. Dyddiad Treth / Dyddiad yr anfoneb
  4. Rhif Archeb Ensemble Cymru neu rhif ‘Engagement’ os ydych chi wedi derbyn archeb neu trefnlen oddi wrthym
  5. Rhif neu god ar gyfer yr anfoneb e.e. 1000, 1001 ayb – bydd hyn yn ddibynnol ar dy system di o gadw anfonebau
  6. Disgrifiad o’r gwasanaethau yn cynnwys dyddiadau a natur y gwaith.
  7. SYLWER: Cadwch ffioedd ac ad daliadau gan gynnwys costau teithio, llety ar linellau ar wahân os gweli di’n dda
  8. Cyfanswm yr anfoneb

Defnyddiwch Gymraeg, Saesneg neu’r ddwy iaith fel y dymuwch. Dylech chi ystyried cadw copi o’r anfoneb

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad. Bydd hyn yn helpu osgoi taliadau hwyr.