Elusennau Cerdd yn cydweithio i gefnogi perfformwyr yn ystod y pandemig

Mae gobaith newydd i gerddorion a chantorion llawrydd yng Nghymru y mae eu bywoliaeth wedi cael eu difetha gan y pandemig presennol. Bydd dwy elusen gerddorol Gymreig yn codi arian i gefnogi perfformwyr, cyfansoddwyr ac ymarferwyr cerdd i weithio gyda’u cymunedau lleol trwy gyfrwng cerddoriaeth. Gydag arian a godir, mae Ensemble Cymru ac Opera Canolbarth… Continue reading Elusennau Cerdd yn cydweithio i gefnogi perfformwyr yn ystod y pandemig

Derbyn i’r Rhoi Mawr!

Mae Ensemble Cymru yn falch eu bod wedi cael eu derbyn eleni eto i fod yn rhan oHer Rhoi Mawr y Nadolig! Mae’r Rhoi Mawr yn gynllun cyllid cyfatebol cenedlaethol sy’n rhedeg bob mis Rhagfyr. Mae’n llwyfan i godi arian i dros 9,500 o elusennau ac yn gyfle i arddangos eu gwaith.

Helpwch Ensemble Cymru gyrraedd nod y ‘Big Give’

Mae’r Her Nadolig ‘Big Give’ 2018 wedi CYCHWYN Dros yr 7 diwrnod nesaf bydd pob rhodd tuag at Ensemble Cymru trwy’r ‘Big Give’ yn cael ei ddyblu gan arian cyfatebol. Fel sefydliad bach, mae pob rhodd, beth bynnag ei faint, yn cael effaith enfawr ar ein gwaith. Ar ran pawb yn Ensemble Cymru, diolch yn… Continue reading Helpwch Ensemble Cymru gyrraedd nod y ‘Big Give’

Rhoddion yn ffordd allweddol o sicrhau arian a cherddoriaeth i Ensemble Cymru

Mae Ensemble Cymru, sy’n elusen gerddoriaeth siambr, yn dathlu 15 mlynedd o fynd â pherfformiadau cerddoriaeth siambr o ansawdd uchel i gymunedau ledled gogledd Cymru, ac i nodi’r achlysur arbennig hwn maent yn gofyn i chi chwarae eich rhan yn eu Her Rhoi Mawr y Nadolig. Dewiswyd y grŵp cerddoriaeth glasurol sydd wedi ei leoli… Continue reading Rhoddion yn ffordd allweddol o sicrhau arian a cherddoriaeth i Ensemble Cymru

Sielyddion ifainc yn creu argraff fawr ym more coffi Ensemble Cymru

Cychwyn yn soniarus wnaeth ymgyrch Rhoi Mawr Ensemble Cymru i godi arian, wrth i bum sielydd ifanc o Ysgol San Siôr berfformio yn y digwyddiad arbennig a gynhaliwyd yn Venue Cymru ym mis Rhagfyr. Trefnwyd y bore coffi gan yr elusen gerddoriaeth glasurol o Fangor, Ensemble Cymru, i godi arian at ei digwyddiad cerddorol, ChamberFest,… Continue reading Sielyddion ifainc yn creu argraff fawr ym more coffi Ensemble Cymru

Ymgyrch codi arian MAWR Ensemble Cymru i ddigwyddiad cerddoriaeth Bach

Sŵn cerddoriaeth Bach yn llenwi’r strydoedd! Dyna fwriad Ensemble Cymru, y grŵp cerddoriaeth siambr yng ngogledd Cymru, os gallant godi digon o arian yn eu hymgyrch Nadolig y Big Give a chaiff ei lansio yn Venue Cymru ar 4 Rhagfyr. Mae’r grŵp cerddoriaeth glasurol yn bwriadu cynnal y dathliad mwyaf o gerddoriaeth siambr yng Nghymru… Continue reading Ymgyrch codi arian MAWR Ensemble Cymru i ddigwyddiad cerddoriaeth Bach

Y newyddion diweddaraf ar y Big Give – gweler faint yr ydym wedi codi yn barod!

Mae Ensemble Cymru’n hynod falch o fod wedi derbyn addewidion hael gwerth £3800. Beth nesaf? Cam nesaf yr her yw’r cyfnod rhoi sy’n dechrau ddydd Iau 4 Rhagfyr. Beth mae hyn yn ei olygu? Yn ystod y cyfnod hwn (o ddydd Iau 4 Rhagfyr, 10a.m.), pan roddir cyfraniad rhoddir swm sy’n cyfateb i 75% ohono… Continue reading Y newyddion diweddaraf ar y Big Give – gweler faint yr ydym wedi codi yn barod!