Posted on

Elusennau Cerdd yn cydweithio i gefnogi perfformwyr yn ystod y pandemig

Daeth gobaith newydd i gerddorion a chantorion llawrydd yng Nghymru y mae eu bywoliaeth wedi cael eu difetha gan y pandemig presennol.

Ymunodd dwy elusen gerddorol Gymreig i godi arian i gefnogi perfformwyr, cyfansoddwyr ac ymarferwyr cerdd i weithio gyda’u cymunedau lleol trwy gyfrwng cerddoriaeth. Gydag arian a godir, mae Ensemble Cymru ac Opera Canolbarth Cymru ynghyd â chymorth cantorion a cherddorion lleol yn gobeithio rhoi cerddoriaeth yn ôl yng nghalon cymunedau Cymru ’.

Mae’r rhaglen ‘Cerddoriaeth eich milltir sgwâr’ yn cynnig dyfodol mwy gobeithiol i gerddorion a chymunedau Cymru yn 2021. Cafodd Covid 19 effaith andwyol ar berfformwyr gyda theatrau wedi cau ers mis Mawrth a chyngherddau wedi’u gohirio tan Wanwyn 2021. Nid yw’r mwyafrif o gerddorion a chantorion wedi cael unrhyw waith yn ystod y naw mis diwethaf ac o ganlyniad yn wynebu gaeaf caled heb fawr o obaith am welliant i’r celfyddydau perfformio.

Dywed Cyfarwyddwr Artistig Ensemble Cymru, Peryn Clement-Evans:

“Mae effaith COVID-19 wedi bod yn ddinistriol i gerddorion Cymru – y mae llawer ohonynt wedi bod heb waith am dros 9 mis oherwydd cyfyngiadau ar berfformiadau byw. Sylweddolodd Ensemble Cymru ac Opera Canolbarth Cymru ei bod hi’n bryd gweithredu a chefnogi perfformwyr, cyfansoddwyr ac ymarferwyr cerdd a thrwy eu cefnogi, gael effaith gadarnhaol ar bobl yn eu cymuned leol.

Ers i ni lansio’r rhaglen, rydym wedi derbyn llu o syniadau arbennig gan gerddorion ledled Cymru i gefnogi pobl o bob oed a’u teuluoedd mewn pentrefi, cartrefi preswyl, ysgolion cynradd a hosbisau trwy gerddoriaeth.

“Po fwyaf o arian y byddwn ni’n ei godi, y mwyaf o berfformwyr y gallwn ni eu cefnogi, a pho fwyaf o brosiectau cerdd fydd yn digwydd ledled Cymru. Rydyn ni’n gwneud yr apêl hon i’r cyhoedd, os ydyn nhw’n gallu, i’n cynorthwyo ni i helpu cantorion, cerddorion a chyfansoddwyr trwy gyfrannu i’r ‘Rhodd Fawr’ (Big Give) rhwng 1af a’r 8fed o Ragfyr eleni’.

Ychwanegodd Lydia Bassett, Cyfarwyddwr Gweithredol Opera Canolbarth Cymru:

“Gyda chynifer o berfformiadau wedi’u gohirio, mae’n brofiad hynod o gadarnhaol cael siarad â pherfformwyr am waith y gellir ei gyflawni dan yr amodau presennol a gwneud cyfraniad cadarnhaol i gymunedau trwy ddod â phobl ynghyd trwy gyfrwng cerddoriaeth. Rydym yn awyddus i weld pa syniadau anhygoel y bydd ein perfformwyr yn eu cynnig ac rydym yn eiddgar i gychwyn y gwaith yn y Flwyddyn Newydd. “

Gall aelodau’r cyhoedd gynorthwyo a dyblu eu rhoddion drwy roi i Her Nadolig y ‘Big Give’ rhwng 12pm, 1af o Ragfyr 2020 a 12pm, 8fed o Ragfyr 2020

Posted on

Ensemble Cymru

Ensemble Cymru, Resident Ensemble at Bangor University and Venue Cymru (Llandudno), is the leading chamber music performing group in Wales.  It has a core membership of 20 instrumentalists and singers.  Established as a charity in 2002, its mission is to champion Wales’ heritage and contemporary chamber music culture alongside chamber music from across the world to audiences in Wales and internationally.

During 2019-20, Ensemble Cymru toured Wales

During its 2017-2018 Season, Ensemble Cymru toured with Mid Wales Opera in their production of Tchaikovsky’s Eugene Onegin and with OPRA Cymru on its award-winning production of Wythnos yng Nghymru Fydd by Gareth Glyn and Mererid Hopwood.  The Ensemble performed with internationally celebrated French harpist Isabelle Moretti at the International Harp Festival in Caernarfon and undertook two national tours in the culmination of a two-year project of chamber music featuring the harp co-curated by the Ensemble’s principal harpist, Anne Denholm (Royal Harpist) and its Artistic Director, Peryn Clement-Evans.

Ensemble Cymru’s International Cultural Exchange Programme was established in 2015.  Following the launch, the Ensemble performed at the British Embassy in Berne, and in venues in Davos, Chur and Valais.  The organisation is developing links with China and performed in Shanghai and Hong Kong as part of Welsh Government Culture and Trade Mission in February 2017.  In 2014, Ensemble Cymru’s production of Prokofiev’s Peter and the Wolf reached more than 15,000 people through its national tour and S4C broadcasts.  The production and CD recording featured Welsh language narration by Hollywood actor, Rhys Ifans.

During 2019-2020, Ensemble Cymru will: tour performances of Schubert’s masterpiece the Octet and a new commission by Welsh composer John Metcalf; will work with Dyfed Young Composers; tour with Mid Wales Opera (Tosca – Puccini) and Opra Cymru (Un Nos Ola Leuad – Gareth Glyn).  The Ensemble is looking forward to being part of a major 3-year project Canfod y Gân / Discover the Song led by the William Mathias Music Centre which will bring disabled and non-disabled people together to make music.

Posted on

Podlediadau Oriel Myrddin Wythnos Gelf y Plant: Oriel o Gwmpas! 28 Mehefin – 18 Gorffennaf 2020

Ymunodd Ensemble Cymru ag Oriel Myrddin ar gyfer ‘Oriel o Gwmpas ‘, podlediad cerddorol lle gallwch wrando ac ymateb i gerddoriaeth a ysbrydolwyd gan fyd natur.

Darllenwch fwy Podlediadau Oriel Myrddin Wythnos Gelf y Plant: Oriel o Gwmpas! 28 Mehefin – 18 Gorffennaf 2020
Posted on Leave a comment

Ensemble Cymru’n creu cyfleoedd i gyfansoddwyr ifanc ar ddechrau eu gyrfa

Sielo: Nicola Pearce

Fis Medi 2019, dechreuodd triawd Peryn Clement-Evans (clarinét), Nicky Pearce  (soddgrwth) a Richard Ormond (piano) ar breswyliad wythnos o hyd gyda myfyrwyr o bob cwr o Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.  Ochr yn ochr â Lynne Plowman buont yn arwain gweithdai cyfansoddi i oddeutu 400 o fyfyrwyr TGAU a Lefel A.

Darllenwch fwy Ensemble Cymru’n creu cyfleoedd i gyfansoddwyr ifanc ar ddechrau eu gyrfa
Posted on

Priodas Figaro Mozart.. ar ein trothwy

Bydd Ensemble Cymru yn ymuno â chwmni Opera Canolbarth Cymru yn y gwanwyn mewn cynhyrchiad newydd o gampwaith Mozart, Priodas Figaro. Gan ddefnyddio cyfieithiad Saesneg Amanda Holden, bydd helyntion Figaro a’i ddarpar wraig Susanna wrth ymdrechu i dwyllo’u meistri, yn siwr o greu llond bol o chwerthin!  Mae’r cynhyrchiad wedi ei deilwra’n arbennig i’r gynulleidfa yng Nghymru ac ar y llwyfan bydd perfformwyr rhyngwladol yn ymuno â rhai o ieuenctid talentog Academi Llais Ryngwladol Cymru.

Darllenwch fwy Priodas Figaro Mozart.. ar ein trothwy
Posted on

Dathlu Alawon

Taith Mis Tachwedd

A hithau’n Ddiwrnod Cenedlaethol Awstria ddydd Sadwrn diwethaf , braf yw cyhoeddi y bydd teyrnged Cymreig i’r cyfansoddwr Awstraidd, Franz Schubert i’w glywed yn rhai o brif neuaddau cyngerdd Cymru yn ystod mis Tachwedd.

Bydd grŵp cerddoriaeth siambr mwyaf blaenllaw Cymru, Ensemble Cymru yn perfformio gwaith gan un o gyfansoddwyr mwyaf y byd, sef Wythawd yn F fwyaf gan Schubert ac Wythawd gan y cyfansoddwr Cymreig John Metcalf mewn naw cyngerdd arbennig ar hyd ac ar led Cymru ym mis Tachwedd. Perfformir y ddwy wythawd gan chwareuwyr feiolin, fiola, cello, bas dwbwl, clarinet, basŵn a chorn Ffrengig a hynny mewn lleoliadau yn amrywio o Gaergybi, Bangor, Pwllheli, Llandudno, Bae Colwyn, Cilcain, Tudraeth, i Aberhonddu ac Aberystwyth rhwng Tachweddd 2 a 17. Darllenwch fwy Dathlu Alawon