Clarinet ar Ddawns

Mae’r ychydig fisoedd diwethaf wedi bod yn hynod brysur, ac rwyf wedi bod yn ymrafael â fy ngwaith âg Ensemble Cymru i’r eithaf. Hyd yn hyn, rwyf wedi bod yn rhan o dorraeth o gyngherddau, arwain nifer o weithdai addysgiadol, ac wrth gwrs, chwarae llwyth o gerddoriaeth newydd!