Corn Ffrengig: Nicholas Ireson

Corn Ffrengig: Nicholas Ireson

Mae Nick Ireson yn mwynhau gyrfa brysur fel perfformiwr, gan weithio gydag amrywiaeth o gerddorfeydd ac ensembles ledled y DU a thramor. Mae i’w gael yn aml o dan y llwyfan yn chwarae i wahanol gwmnïau bale ac weithiau mae’n mentro uwchben y ddaear i’r platfform cyngerdd hefyd. (rhagor…)

Basŵn: Llinos Elin Owen

 

Magwyd Llinos ym Mhwllheli, a mynychodd yr ysgol yno cyn cael ei derbyn i Ysgol Gerdd Chetham ym Manceinion ar gyfer chweched dosbarth. Parhaodd â’i haddysg  yng Ngholeg Santes Catharine yng Nghaergrawnt, cyn cwblhau cwrs ôl-raddedig yn yr Academi Gerdd Frenhinol yn Llundain. (rhagor…)

Obo: Huw Clement-Evans

Mae Huw yn byw yn Llundain fel oboydd ar ei liwt ei hun. Astudiodd yng Ngholeg Cerddoriaeth Frenhinol y Gogledd ym Manceinion gyda Robin Canter.
(rhagor…)

Clarinét: Peryn Clement-Evans

Clarinet Peryn Clement-Evans

Peryn Clement-Evans yw prif glarinetydd a chyfarwyddwr artistig Ensemble Cymru.

Bu Peryn yn fyfyriwr yn y  Royal Northern College of Music ac wedyn yn Rotterdam’s Conservatorium gyda’r unawdydd rhyngwladol o wlad Belg, Walter Boeijkens. Yn ystod y cyfnod hwnnw, enillodd ysgoloriaethau i fynychu’r American Conservatoire  yn Fontainebleau yn Ffrainc. (rhagor…)