Bas Dwbl: Martin Ludenbäch

Double Bass: Martin Ludenbach

Wedi ei fagu yng Nghymru, astudiodd Martin yng Ngholeg y Guildhall ac mae bellach yn chwaraewr Bas Dwbl hunangyflogedig. Mae’n mwynhau amrywiaeth o gerddoriaeth, gan weithio gyda Cherddorfa Siambr Llundain, Philharmonia, Cerddorfa Frenhinol y Philarmonic gan ddirprwyo yn Les Miserables yn rheolaidd ynghyd â chymryd rhan mewn prosiectau dawns cyfoes ac actor-cerddor. Mae hefyd yn rhedeg ac yn syrffio’n rheolaidd.
Mae gan ei fas dwbl gorneli ‘Bussetto’ anghyffredin iawn sy’n unigryw i fasau dwbl Almaenig Mittenwald, yn enwedig y rhai sy’n dyddio o ganol y 1800au.

Sielo: Nicola Pearce

Sielo: Nicola Pearce

Magwyd Nicola yn Bedford a Dyfnaint cyn mynd i astudio yn yr Academi Gerdd Frenhinol ac yng Ngholeg Cerdd y Drindod Llundain. Mae hi wedi ennill sawl gwobr gydnabyddedig gan gynnwys ysgoloriaeth i astudio yn Academi Gerddorol Chigiana yn Sienna, yr Eidal.

(rhagor…)

Feiolin: Jean Paterson

Feiolin: Jean Paterson

Ganwyd Jean i deulu amaethyddol yng ngogledd Sir Benfro ond yn ddiweddarach symudodd i Swydd Hampshire ac mae bellach yn byw yn Rhydychen.  Astudiodd y ffidil gydag Emanuel Hurwitz yng Ngholeg St. Hugh, Rhydychen, a chyda Manoug Parikian yn yr Academi Gerdd Frenhinol, Llundain.

(rhagor…)

Feiolín: Florence Cooke

Mae galw mawr am wasanaeth Florence Cooke fel cerddor siambr, ac mae hi wedi perfformio’n helaeth yn y DU a thramor.  Astudiodd ym Mhrifysgol Caergrawnt, lle dyfarnwyd iddi ysgoloriaeth academaidd, ac yn y Guildhall, lle bu’n Gymrawd Leverhulme.  Mae hi wedi ennill nifer o wobrau ac ysgoloriaethau, gan gynnwys Ysgoloriaeth Myra Hess, Gwobr Nigel Brown, Ysgoloriaeth Ymddiriedolaeth Razumovsky ac Ysgoloriaeth Grŵp Park Lane.
(rhagor…)

Fiola: Sara Roberts

Mae Sara’n hanu o Lanfairpwll, Ynys Môn. Cafodd wersi feiolin gan Almut Bone a Margaret Scourse cyn dechrau dysgu’r fiola yn 15 mlwydd oed.
(rhagor…)

Fiola: Lucy Nolan

Mae Lucy, a aned yn Nulyn, ar hyn o bryd yn mwynhau gyrfa brysur fel cerddor siambr ac athrawes. Graddiodd o Goleg Cerdd Brenhinol y Gogledd (Manceinion) gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf yn ei gradd gyntaf ac yna gyda gradd Meistr mewn Perfformio Unawdol a chyda Diploma Artist Rhyngwladol mewn Arwain Cerddorfa Linynnol, a gwblhaodd mewn cydweithrediad â’r Hallé. Ei hathrawon oedd Simon Aspell o Bedwarawd Vanbrugh, y diweddar Roger Bigley, a Louise Lansdown.
(rhagor…)

Feiolín: Elenid Owen

Yn ystod y pedair blynedd ar hugain ddiwethaf, bu’r fiolinydd o Gymru, Elenid Owen, yn aelod o bedwarawd llinynnol Ludwig ym Mharis, gan gynnal dros 1500 o gyngherddau a dosbarthiadau meistr ar draws y byd a recordio 20 CD ar gyfer labeli ‘Naxos’, ‘Naïve’ ac ‘Universal’. Yn 2012 fe’i gwnaed yn “Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres“ gan y Weinyddiaeth Ffrengig dros ddiwylliant am ei chyfraniad i gerddoriaeth yn Ffrainc.
(rhagor…)

Fiola: Oliver Wilson

Bu Oliver yn brif fiola gwadd gyda’r Orchestra of the Age of Enlightenment yn Schloss Esterhazy yn Eisenstadt (lle roedd y cyfansoddwr Haydn yn byw ac yn gweithio).   Mae wedi perfformio yn y BBC Proms a Gŵyl Caeredin gyda Syr John Eliot Gardiner a’r Orchestre Revolutionnaire et Romantique.  Mae hefyd wedi recordio CDd o ariâu Handel gyda’r Classical Opera a’r tenor Alan Clayton.  Perfformiodd a recordiodd Magnificats J S Bach a C P E Bach fel prif fiola’r gerddorfa faroc, Arcangelo.