Sielo: Nicola Pearce

Magwyd Nicola yn Bedford a Dyfnaint cyn mynd i astudio yn yr Academi Gerdd Frenhinol ac yng Ngholeg Cerdd y Drindod Llundain. Mae hi wedi ennill sawl gwobr gydnabyddedig gan gynnwys ysgoloriaeth i astudio yn Academi Gerddorol Chigiana yn Sienna, yr Eidal.

Bas dwbl: Martin Ludenbäch

Wedi iddo dyfu fyny yng Nghymru, astudiodd Martin yn Ysgol y Guildhall ac erbyn hyn mae o’n chwaraewr y bas dwbl llawrydd.

Feiolín: Florence Cooke

Mae galw mawr am wasanaeth Florence Cooke fel cerddor siambr, ac mae hi wedi perfformio’n helaeth yn y DU a thramor.  Astudiodd ym Mhrifysgol Caergrawnt, lle dyfarnwyd iddi ysgoloriaeth academaidd, ac yn y Guildhall, lle bu’n Gymrawd Leverhulme.  Mae hi wedi ennill nifer o wobrau ac ysgoloriaethau, gan gynnwys Ysgoloriaeth Myra Hess, Gwobr Nigel Brown,… Continue reading Feiolín: Florence Cooke

Fiola: Sara Roberts

Mae Sara’n hanu o Lanfairpwll, Ynys Môn. Cafodd wersi feiolin gan Almut Bone a Margaret Scourse cyn dechrau dysgu’r fiola yn 15 mlwydd oed.

Fiola: Lucy Nolan

Mae Lucy, a aned yn Nulyn, ar hyn o bryd yn mwynhau gyrfa brysur fel cerddor siambr ac athrawes. Graddiodd o Goleg Cerdd Brenhinol y Gogledd (Manceinion) gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf yn ei gradd gyntaf ac yna gyda gradd Meistr mewn Perfformio Unawdol a chyda Diploma Artist Rhyngwladol mewn Arwain Cerddorfa Linynnol, a gwblhaodd… Continue reading Fiola: Lucy Nolan

Feiolín: Elenid Owen

Yn ystod y pedair blynedd ar hugain ddiwethaf, bu’r fiolinydd o Gymru, Elenid Owen, yn aelod o bedwarawd llinynnol Ludwig ym Mharis, gan gynnal dros 1500 o gyngherddau a dosbarthiadau meistr ar draws y byd a recordio 20 CD ar gyfer labeli ‘Naxos’, ‘Naïve’ ac ‘Universal’. Yn 2012 fe’i gwnaed yn “Chevalier de l’Ordre des… Continue reading Feiolín: Elenid Owen

Fiola: Oliver Wilson

Bu Oliver yn brif fiola gwadd gyda’r Orchestra of the Age of Enlightenment yn Schloss Esterhazy yn Eisenstadt (lle roedd y cyfansoddwr Haydn yn byw ac yn gweithio).   Mae wedi perfformio yn y BBC Proms a Gŵyl Caeredin gyda Syr John Eliot Gardiner a’r Orchestre Revolutionnaire et Romantique.