Bas Dwbl: Martin Ludenbäch

Double Bass: Martin Ludenbach

Wedi ei fagu yng Nghymru, astudiodd Martin yn Ysgol y Guildhall ac mae bellach yn chwaraewr Bas Dwbl hunangyflogedig. Mae’n mwynhau amrywiaeth o gerddoriaeth, gan weithio gyda Cherddorfa Siambr Llundain, Philharmonia, Cerddorfa Frenhinol y Philarmonic gan ddirprwyo yn Les Miserables yn rheolaidd ynghyd â chymryd rhan mewn prosiectau dawns gyfoes ac actor-cerddor. Mae hefyd yn rhedeg ac yn syrffio’n rheolaidd.
Mae gan ei fas dwbl gorneli ‘Bussetto’ anghyffredin iawn sy’n unigryw i fasau dwbl Almaenig Mittenwald, yn enwedig yng nghanol y 1800au.

Sielo: Nicola Pearce

Sielo: Nicola Pearce

Magwyd Nicola yn Bedford a Dyfnaint cyn mynd i astudio yn yr Academi Gerdd Frenhinol ac yng Ngholeg Cerdd y Drindod Llundain. Mae hi wedi ennill sawl gwobr gydnabyddedig gan gynnwys ysgoloriaeth i astudio yn Academi Gerddorol Chigiana yn Sienna, yr Eidal.

(rhagor…)

Feiolin: Jean Paterson

Feiolin: Jean Paterson

Ganwyd Jean yng ngogledd Sir Benfro i deulu amaethyddol, ond symudodd yn ddiweddarach i Swydd Hampshire ac mae bellach yn byw yn Rhydychen. Astudiodd y ffidil gydag Emanuel Hurwitz yng Ngholeg St. Hugh, Rhydychen, a gyda Manoug Parikian yn yr Academi Gerdd Frenhinol.

(rhagor…)

Feiolín: Florence Cooke

Mae galw mawr am Florence Cooke fel cerddor siambr, ac mae hi wedi perfformio’n helaeth yn y DU a thramor.  Astudiodd ym Mhrifysgol Caergrawnt, lle daliodd ysgoloriaeth academaidd, ac yn y Guildhall, lle daliodd Gymrodoriaeth Leverhulme.  Mae hi wedi ennill llawer o wobrau ac ysgoloriaethau, yn cynnwys Ysgoloriaeth Myra Hess, Gwobr Nigel Brown, Ysgoloriaeth Ymddiriedolaeth Razumovsky ac Ysgoloriaeth Grŵp Park Lane.
(rhagor…)

Fiola: Sara Roberts

Mae Sara’n hanu o Lanfairpwll, Ynys Môn. Cafodd wersi feiolin gan Almut Bone a Margaret Scourse cyn dechrau dysgu’r fiola yn 15 mlwydd oed.
(rhagor…)

Fiola: Lucy Nolan

Mae Lucy, a aned yn Nulyn, ar hyn o bryd yn mwynhau gyrfa brysur fel cerddor siambr ac athrawes. Graddiodd o Goleg Cerdd Brenhinol y Gogledd gydag anrhydedd dosbarth cyntaf yn ei gradd gyntaf ac yna gyda gradd Meistr mewn Perfformio Unawdol a chyda Diploma Artist Rhyngwladol mewn Arwain Cerddorfa Linynnol, a gwblhaodd ar y cyd â’r Hallé. Mae ei hathrawon wedi cynnwys Simon Aspell o Bedwarawd Vanbrugh, y diweddar Roger Bigley, a Louise Lansdown.
(rhagor…)

Feiolín: Elenid Owen

Am y pedair blynedd ar hugain ddiwethaf, mae’r fiolinydd o Gymru, Elenid Owen, wedi bod yn aelod o bedwarawd llinynnol Ludwig ym Mharis, gan roi dros 1500 o gyngherddau a dosbarthiadau meistr ar draws y byd a recordio 20 CD ar gyfer labeli ‘Naxos’, ‘Naïve’ ac ‘Universal’. Yn 2012 fe’i gwnaed yn “Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres“ gan y weinyddiaeth Ffrengig dros ddiwylliant am ei chyfraniad i gerddoriaeth yn Ffrainc.
(rhagor…)

Telyn: Anne Denholm

Yn wreiddiol o Gaerfyrddin, mae Anne Denholm yn un o delynorion ifanc blaenllaw Prydain a bu’n Delynores Swyddogol i EUB Tywysog Cymru o 2015-2019. Derbyniodd Anne ei gradd Meistr o’r Academi Cerddoriaeth Brenhinol yn Llundain (RAM) gyda rhagoriaeth, gan raddio gyda Gwobr y Regency ar gyfer llwyddiant nodedig, ac fel y delynores gyntaf erioed i ennill y wobr hanesyddol, Clwb yr Academi (‘RAM Club Prize’).Prize’). (rhagor…)

Fiola: Oliver Wilson

Roedd Oliver yn brif fiola gwadd gyda’r Orchestra of the Age of Enlightenment yn Schloss Esterhazy yn Eisenstadt (ble roedd y cyfansoddwr Haydn yn byw ac yn gweithio) ac mae wedi perfformio yn y BBC Proms a Gwyl Caeredin gyda Syr John Eliot Gardiner a’r Orchestre Revolutionnaire et Romantique. Mae hefyd wedi recordio CD o ariâu Handel gyda’r Classical Opera a’r tenor Alan Clayton. Perfformiodd a recordiodd Magnificats J S Bach a C P E Bach fel prif fiola’r gerddorfa faroc, Arcangelo.