Telyn: Anne Denholm

photo credit Tom Porteous

Mae Anne Denholm sy’n wreiddiol o Gaerfyrddin, yn un o delynorion ifanc blaenllaw Prydain a bu’n Delynores Swyddogol i EUB Tywysog Cymru o 2015-2019. Derbyniodd Anne ei gradd Meistr o’r Academi Gerdd Frenhinol yn Llundain (RAM) gyda rhagoriaeth, gan raddio gyda Gwobr y Regency ar gyfer llwyddiant nodedig, ac fel y delynores gyntaf erioed i… Continue reading Telyn: Anne Denholm