Posted on

Helpwch Ensemble Cymru gyrraedd nod y ‘Rhoi Mawr’

Dewiswyd Ensemble Cymru o blith miloedd o elusennau eraill i gymryd rhan yn ymgyrch cyllid cyfatebol ar-lein fwyaf y Deyrnas Unedig. Drwy’r Rhoi Mawr, os rhoddwch chi roddion i Ensemble Cymru yn ystod cyfnod o 7 diwrnod, caiff y rhoddion eu dyblu. Mae’r elusen cerddoriaeth siambr wedi codi miloedd o bunnau’n llwyddiannus drwy’r Rhoi Mawr yn ymgyrchoedd y gorffennol, ond eleni mae’r ensemble wedi gosod targed mwy uchelgeisiol fyth.

Darllenwch fwy Helpwch Ensemble Cymru gyrraedd nod y ‘Rhoi Mawr’

Posted on

Sielyddion ifainc yn creu argraff fawr ym more coffi Ensemble Cymru

Big Give VC5Cychwyn yn soniarus wnaeth ymgyrch Rhoi Mawr Ensemble Cymru i godi arian, wrth i bum sielydd ifanc o Ysgol San Siôr berfformio yn y digwyddiad arbennig a gynhaliwyd yn Venue Cymru ym mis Rhagfyr.

Trefnwyd y bore coffi gan yr elusen gerddoriaeth glasurol o Fangor, Ensemble Cymru, i godi arian at ei digwyddiad cerddorol, ChamberFest, sydd i’w gynnal ym mis Mawrth. Dewiswyd yr elusen i gymryd rhan yn Her Rhoi Mawr y Nadolig, cynllun cyllido cyfatebol sy’n dyblu rhoddion a gyflwynwyd ddechrau Rhagfyr tra bo cyllid ar gael.

Pennawd llun: (o’r chwith i’r dde) Esme Williams, Catrin Lindskog, Belle Harvey, Thomas Pearce, Otis Adams-Jammeh gyda’u hathrawes ’cello, Nicola Pearce. Darllenwch fwy Sielyddion ifainc yn creu argraff fawr ym more coffi Ensemble Cymru

Posted on

Ymgyrch codi arian MAWR Ensemble Cymru i ddigwyddiad cerddoriaeth Bach

big giveSŵn cerddoriaeth Bach yn llenwi’r strydoedd! Dyna fwriad Ensemble Cymru, y grŵp cerddoriaeth siambr yng ngogledd Cymru, os gallant godi digon o arian yn eu hymgyrch Nadolig y Big Give a chaiff ei lansio yn Venue Cymru ar 4 Rhagfyr.

Mae’r grŵp cerddoriaeth glasurol yn bwriadu cynnal y dathliad mwyaf o gerddoriaeth siambr yng Nghymru fis Mawrth nesaf ac mae croeso i bawb! Thema’r digwyddiad ChamberFest yn 2015 fydd cerddoriaeth J.S. Bach, gyda’r dathliadau yn cyrraedd uchafbwynt ar 21 Mawrth, sef pen-blwydd Bach. Mae’r project eisoes wedi ennill cefnogaeth dau o brif leoliadau’r celfyddydau yng ngogledd Cymru, sef Pontio a Venue Cymru. Darllenwch fwy Ymgyrch codi arian MAWR Ensemble Cymru i ddigwyddiad cerddoriaeth Bach

Posted on

Y newyddion diweddaraf ar y Big Give – gweler faint yr ydym wedi codi yn barod!

Mae Ensemble Cymru’n hynod falch o fod wedi derbyn addewidion hael gwerth £3800.

Beth nesaf? Cam nesaf yr her yw’r cyfnod rhoi sy’n dechrau ddydd Iau 4 Rhagfyr.

Beth mae hyn yn ei olygu? Yn ystod y cyfnod hwn (o ddydd Iau 4 Rhagfyr, 10a.m.), pan roddir cyfraniad rhoddir swm sy’n cyfateb i 75% ohono o’r addewid, gyda’r gweddill yn dod o gronfa’r elusen. Mae hwn yn amser cyffrous i gyfrannu gan y gellwch weld eich rhodd yn dod â mwy fyth o fudd i Ensemble Cymru wrth iddi ddyblu!

Felly, os ydych yn un o gefnogwyr Ensemble Cymru ac yr hoffech ein helpu, Y Big Give ydi’r cyfle perffaith i gyfrannu! Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth ynghylch beth mae eich rhodd yn ei olygu a chwiliwch ‘Ensemble Cymru’ i weld ein hymgyrch. Darllenwch fwy Y newyddion diweddaraf ar y Big Give – gweler faint yr ydym wedi codi yn barod!