Posted on

Tudur Owen o BBC Radio Cymru i wynebu ‘Her Cerddoriaeth Siambr’ Ensemble Cymru

Fel rhan o raglen arbennig i Radio Cymru, bydd y digrifwr a’r cyflwynydd, Tudur Owen, yn wynebu un o heriau mwyaf ei yrfa pan fydd yn ymuno â chwe cherddor proffesiynol Ensemble Cymru mewn perfformiad byw yn Pontio Bangor ar 12 Tachwedd.

Darllenwch fwy Tudur Owen o BBC Radio Cymru i wynebu ‘Her Cerddoriaeth Siambr’ Ensemble Cymru

Posted on

Ensemble Cymru yn dathlu ei ben-blwydd yn 15 oed gyda thaith genedlaethol 11 diwrnod

Mae prif ensemble cerddoriaeth siambr Cymru, Ensemble Cymru, yn dathlu ei ben-blwydd yn 15 gyda thaith genedlaethol am 11 diwrnod ar draws Cymru ym mis Tachwedd gyda chyngherddau estynedig arbennig yn dathlu perlau cudd o repertoire cerddoriaeth siambr. Darllenwch fwy Ensemble Cymru yn dathlu ei ben-blwydd yn 15 oed gyda thaith genedlaethol 11 diwrnod

Posted on

Manteisiwch ar ein Cynnig Cynnar – tocynnau ar werth yn awr

Mae’r tocynnau Cynnig Cynnar yn gwerthu’n gyflym, prynwch eich tocynnau’n awr cyn ei bod yn rhy hwyr!

Mae’n hawdd iawn manteisio ar y cynnig hwn a chael gwerth eich arian. Cysylltwch â’r swyddfa docynnau yn un o’r lleoliadau sydd wedi eu rhestru isod, cyn 13 Hydref 2017, a phrynu tocyn ar gyfer cyngerdd nesaf Ensemble Cymru a chael pris gostyngol y Cynnig Cynnar. Darllenwch fwy Manteisiwch ar ein Cynnig Cynnar – tocynnau ar werth yn awr

Posted on

Tymor 2016-17 – Y Rhannau Gorau

Am dymor fu 2016-17! Diolch i chi, ein cynulleidfaoedd, ffrindiau a phartneriaid gwych am ein cefnogi ni a’n cynorthwyo i gadw cerddoriaeth siambr yn fyw ar draws Cymru. Gobeithio i chi fwynhau’r arlwy gymaint ag y gwnaethom ni.

Cymerwch olwg isod ar uchafbwyntiau’r ychydig fisoedd diwethaf trwy gyfrwng y clipiau fideo ac oriel luniau…
Darllenwch fwy Tymor 2016-17 – Y Rhannau Gorau

Posted on

Lansio blwyddyn Pen-Blwydd 15eg mlynedd Ensemble Cymru yng Nghaerdydd

I lansio blwyddyn penblwydd arbennig iawn i Ensemble Cymru, fe wnaeth y pencampwyr cerddoriaeth siambr ddathlu gyda digwyddiad yn adeilad hanesyddol y Pierhead, ym Mae Caerdydd, yr wythnos ddiwethaf.

Cymerwch olwg ar yr uchafbwyntiau o’n dathliad yng Nghaerdydd, gan gynnwys oriel lluniau a fideo.
Darllenwch fwy Lansio blwyddyn Pen-Blwydd 15eg mlynedd Ensemble Cymru yng Nghaerdydd

Posted on

Cyngerdd olaf y tymor Ensemble Cymru yn dathlu cerddoriaeth siambr o Gymru a thu hwnt

Bydd Ensemble Cymru yn cloi eu cyfres cyngherddau 2016-17 gyda’u taith drwy Gymru ym mis Mai. Gan arddangos y gerddoriaeth siambr orau o Gymru a ledled y byd, gan gynnwys cerddoriaeth gan y gyfansoddwraig o Gymru, Hilary Tann, a phedwarawd ffliwt enwog Mozart, ni all unrhyw un sy’n caru cerddoriaeth fethu’r daith hon!

Bydd Anne Denholm, prif delynores yr Ensemble sydd newydd ei phenodi, ac sy’n delynores frenhinol ar hyn o bryd, yn ymuno â’r prif ffliwtydd Jonathan Rimmer a’r fiolydd Lucy Nolan, i fynd â ni drwy atgofion o’r byd naturiol gyda ‘Between Earth and Sea’ Sally Beamish, a ‘From the Song of Amergin’ gan y gyfansoddwraig o Gymru, Hilary Tann.  Bydd y triawd Debussyaidd hwn hefyd yn dod â thelynegiaeth fyfyriol ac ingol ‘Elegiac Trio’ Arnold Bax i ni.  Bydd y feiolinydd Elenid Owen, gyda Heather Bills ar y sielo, yn ymuno â’r ensemble i berfformio darn gwefreiddiol gan Mozart, sef y Pedwarawd Ffliwt Rhif 1 yn D fwyaf fel rhan o gyngherddau mis Mai.

Telynores, Anne Denholm. Llun gan Timothy Ellis.

Wrth siarad cyn y daith, dywedodd delynores Anne Denholm:

“Taith Ensemble Cymru yn mis Mai fydd fy ail daith cenedlaethol gyda’r grwp ers cael fy apwyntio yn Brif Delynores yr Ensemble ym mis Hydref 2016. Hyd yn hyn mae fy nghwaith gyda’r grwp wedi bod yn ysbrydioledig a ffurfiannol, ac rydyn ni wedi cynllunio rhaglen amrywiol ac atyniadol ar gyfer ein cynulleidfaoedd ym mis Mai. Er mae un o’r cyfuniadau mwyaf poblogaidd ar gyfer y delyn yng ngherddoriaeth siambr ydy’r triawd o ffliwt, feiola a thelyn, mae ein rhaglen ni yn dangos amrywiaeth o berspectifau o’r cyfuniad amryddawn yma. Rydw i’n edrych ymlaen i ymarfer a pherfformio tair gwaith canolog sydd yn dangos synau amrywiol y delyn ym myd cerddoriaeth siambr Prydeinig o’r 20ed ganrif ymlaen.”

Mae 2016-17 wedi bod yn dymor hynod o lwyddiannus i’r grŵp cerddoriaeth siambr o ogledd Cymru, sydd wedi gweld y nifer fwyf o gynulleidfa drwy gydol y gyfres a ddechreuodd fis Hydref diwethaf. Mae hi hefyd wedi bod yn flwyddyn mae’r Ensemble wedi bod yn hedfan y faner dros gerddoriaeth siambr o Gymru ledled y byd, gyda pherfformiadau yn y Swistir a Tsieina, wrth i’r grŵp ddatblygu ei weithgareddau cyfnewid diwylliannol ymhellach.

Mae taith Mai Ensemble Cymru yn cychwyn ar 3 Mai yng Nghanolfan Ucheldre yng Nghaergybi, a bydd yn galw mewn lleoliadau ar draws Gymru, yn cynnwys Venue Cymru, Llandudno (4 a 6 Mai) Galeri, Caernarfon (5 Mai) Pontio, Bangor (7 Mai) Neuadd Dwyfor ym Mhwllheli (8 Mai) a Chapel Gad yng Nghilcain ger Yr Wyddgrug (9 Mai) ynghyd â’r Neuadd Fawr, Abertawe (13 Mai) a Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth (14 Mai). Ewch i ein tudalen digwyddiadau i weld rhestr lawn o’r lleoliadau a dyddiadau ac amseroedd y cyngherddau. Fe’ch cynghorir i archebu tocyn ymlaen llaw.

Posted on

Cyfle i egin gerddorion Aberystwyth ddisgleirio

Mae’r grŵp cerddoriaeth siambr, Ensemble Cymru, ynghyd â Gwasanaeth Cerddoriaeth Ceredigion, wedi lansio ‘Academi Siambr’ newydd yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth lle bydd cerddorion ifanc lleol yn cael cyfle i gymryd rhan mewn dosbarthiadau meistri gan rai o berfformwyr cerddoriaeth glasurol amlycaf y wlad.

Darllenwch fwy Cyfle i egin gerddorion Aberystwyth ddisgleirio