Cefnogwch Ni

Derbyn i’r Rhoi Mawr!

Ymunwch â ni gan helpu sicrhau dyfodol Ensemble Cymru a’ch rhan chi ynddo.

Helpwch ni i godi £ 24,200 yn ystod Her Rhoi Mawr y Nadolig!

Mae Ensemble Cymru yn falch iddo gael ei dderbyn eleni eto i fod yn rhan o Her Rhoi Mawr y Nadolig! Mae’r Rhoi Mawr yn gynllun cyllid cyfatebol cenedlaethol a gynhelir bob mis Rhagfyr. Mae’n llwyfan i godi arian i dros 9,500 o elusennau ac yn gyfle iddyn nhw arddangos eu gwaith.

Targed Ensemble Cymru 2020: £24,200

Sut i gymryd rhan: Addunedwch eich cefnogaeth

Gallwch addo eich bod chi’n cefnogi hyd at hanner dydd, ddydd Mawrth 1af Rhagfyr.

Addunedwch eich cefnogaeth yma. Yna byddwn yn cysylltu â chi ar y1af o Ragfyr i roi gwybod ichi sut i gwblhau eich cyfraniad. Oddi wrth bawb yn Ensemble Cymru, diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth.

Rydym eisiau i bobl o bob oedran ac o bob man yng Nghymru brofi cyfoeth cerddoriaeth siambr yng Nghymru a cherddoriaeth siambr o bob rhan o’r byd. I wneud hynny, rydym yn dibynnu ar haelioni unigolion, ymddiriedolaethau, corfforaethau a chyrff cyhoeddus. Gan ein bod yn elusen gofrestredig, bydd pob £1 fydd yn cael ei rhoi i ni drwy haelioni trethdalwr yn denu 20 ceiniog arall gan y dyn treth.

Fel elusen, bydd unrhyw arian na fydd yn cael ei ddefnyddio fel rhan o’n gweithgareddau yn mynd yn ôl ar ei union i gynnal gweithdai mewn ysgolion, rhagor o berfformiadau mewn mannau cymunedol ac i gynnig rhagor o gyfleoedd i berfformwyr a rheolwyr celfyddydau ifanc y dyfodol drwy ein cynlluniau profiad gwaith.

Diolch yn fawr iawn i chi am berfformiad gwych yn Ward Aberconwy a Beuno yn Ysbyty Llandudno. Roedd yr hyfrydwch pur ar wynebau’r cleifion yn dweud llawer mwy na all geiriau eu cyfleu.  Rwy’n gwybod eich bod wedi gweld dagrau yn llygaid rhai cleifion wrth i’r gerddoriaeth ddwyn atgofion yn ôl iddyn nhw. Roedd pawb ar y wardiau wedi mwynhau’r cyngerdd bychan yn fawr iawn, iawn.

Angela Hopkins, Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio