Cyfrannu ar-lein

Credwn ein bod yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ledled Cymru – plant, ysgolion, cymunedau, pobl sy’n dioddef o ddementia, teuluoedd niwrowahanol, cyn-filwyr, yr henoed a’r ynysig.

Rydym yn caru ein gwaith ac rydym yn caru’r cymunedau rydym yn gweithio gyda nhw ac ar eu cyfer. Fodd bynnag, elusen ydym. Heb gefnogaeth rhoddwyr, ymddiriedolaethau, sefydliadau a chefnogwyr ni fyddem yn bodoli.

A allwch chi ein helpu ni barhau â’n gwaith? Mae pob rhodd a roddir yn ariannu ein projectau a’n rhaglenni gwaith yn uniongyrchol.