Dewch yn Ffrind

Wrth i ni ddathlu 15 mlynedd o berfformiad, rydym am ddod i adnabod chi, ein cefnogwyr, yn well.

Mae ein rhaglen aelodaeth newydd wedi’i chynllunio i ddod â chi yn agosach at waith Ensemble Cymru.

Mae aelodaeth yn dechrau o £30 y flwyddyn a buddion yn amrywio o hysbys blaenoriaethol am gyngherddau, i dderbyniadau blynyddol a digwyddiadau unigryw tu ôl y llen.

Fel sefydliad bach sy’n gweithio mewn hinsawdd economaidd heriol, mae cefnogaeth ein Ffrindiau yn fwy pwysig nac erioed.

Gyda’n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth go iawn i ddyfodol cerddoriaeth siambr yng Nghymru.

DEWCH YN GYFAILL HEDDIW!

Aelod Unigol £30.00

Aelodau ar y Cyd £50.00

Mae’r budd-daliadau yn cynnwys:

 • Y cyfle i fod yn rhan o rwydwaith o unigolion sy’n rhannu’r un meddylfryd a brwdfrydedd
 • Rhybudd cynnar am gyngherddau
 • derbyniad blynyddol i Gyfeillion

CYMRAWD

Aelodaeth Cymrawd – £100

Holl fudd-daliadau aelodaeth ‘Cyfaill’ gan gynnwys:

 • Cydnabyddiaeth ar wefan Ensemble Cymru (oni bai bod y rhodd yn ddienw)
 • diweddariadau e-newyddion
 • Gwahoddiadau i ymarferion agored a digwyddiadau tu ôl y llen unigryw

NODDWR

Aelodaeth Noddwr £500

Holl fudd-daliadau aelodaeth Noddwr gan gynnwys:

 • Cydnabyddiaeth mewn rhaglenni a ddewisiwyd Ensemble Cymru (oni bai bod y rhodd yn ddienw)
 • Tocynnau am ddim * i gyflwyno pobl eraill i Ensemble Cymru (T&A yn berthnasol / gyngherddau a ddewiswyd yn unig)

CYLCH ENSEMBLE

Aelodaeth Cylch Ensemble £1,000

 • Digwyddiad arbennig blynyddol gyda’r Cyfarwyddwr Artistig, Cerddorion ac Ymddiriedolwyr
 • Cyfle i noddi’n uniongyrchol gerddor Ensemble Cymru

CYLCH CYFARWYDDWR ARTISTIG

Aelodaeth Cylch Cyfarwyddwr Artistig – £2,500

 • Cyfle i gymryd rhan mewn prosiect sy’n adlewyrchu eich diddordebau
 • Cyfle i gynnal derbyniad preifat yng nghyngerdd/digwyddiad Ensemble Cymru

 

I ymuno, llawr lwytho Ffurflen Gais Aelodaeth, ei chwblhau a’i hanfon gyda’ch tâl at:

Ensemble Cymru, 204 Adeilad Nantlle, Safle’r Normal, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2PZ