Rhoddi

Ymgyrch blynyddol er mwyn cefnogi gwaith Ensemble Cymru, ei gyfansoddwyr a perfformwyr er budd cymunedau ac ysgolion yn bennaf yng Nghymru.

BIG GIVE 2018 – Os ydych am gyfrannu tuag at sialens Nadolig y Big Give 2018 plis ddilynwch y ddolen ganlynol: www.BigGive.Ensemble.Cymru.  Diolch yn fawr.

Rhowch Gyfraniad Ar-lein

Rhowch Gyfraniad Ar-lein

neu

Debyd Uniongyrchol

Trefnu neu newid Debyd Uniongyrchol. I drefnu Debyd Uniongyrchol cysylltwch â Ensemble Cymru yn y swyddfa ddydd Mercher, Iau a Gwener rhwng 10.30am a 2.30pm, Ffôn: 01248 383257 neu Ebostiwch: info@ensemblecymru.co.uk

neu

SMS

Tecstiwch ENSE22 a nodwch y swm:

£1 | £2 | £3 | £4 | £5 | £10

i 70070