Yr Her ‘Big Give’ 2016

Mae Ensemble Cymru yn cymryd rhan yn yr Her Big Give 2016

Newyddion diweddaraf ‘Big Give’ -1/12/2016

Rydyn ni wedi codi £11,225 mewn llai na 48 awr drwy’r ‘Big Give’. Diolch yn fawr i bawb sydd wedi rhoi, ni allem fod allen wedi cyrraedd ein targed heb eich help chi!

Gallwch rhoi i’r Her ‘Big Give’ hyd at 12pm 2 Rhagfyr, ond ni fydd eich rhodd yn cael ei ddyblu. Dyma’r linc i wefan y Big Give.

Ac mae angen eich help i ddatgloi £5,000 mewn 72 awr!

 

big-give-postcard-2016Drwy gyfrannu ar-lein drwy’r Big Give gall eich rhodd cael ei DYBLU! Yr her yw i godi £5,000 a fydd yn ddatgloi £5,000 sydd eisoes wedi’i sicrhau mewn arian cyfatebol. Mae hynny’n cyfanswm enfawr o £10,000.

COFIWCH, gallwch ond rhoi rhwng 12:00 (canol dydd) Ddydd Mawrth, 29 Tachwedd a 12:00 Dydd Gwener 2 Rhagfyr, 2016.

Mi fydd £10,000 yn gwneud gwahaniaeth ENFAWR i waith Ensemble Cymru felly ymunwch â ni ar yr her hon ar Mawrth 29 Tachwedd i wneud eich rhodd cyfri’n DDWBL!

Pam Ensemble Cymru?

Mae Ensemble Cymru yn dathlu 15 mlynedd o ddod a cherddoriaeth siambr o’r ansawdd uchaf i gymunedau ar led led Cymru. Gweledigaeth Cyfarwyddwr Artistig a chlarinetydd Peryn Clement-Evans yw Ensemble Cymru; wedi blynyddoedd o astudio a gweithio ar ei grefft yn Lloegr ac Ewrop yr oedd yn awyddus i ddychwelyd at ei famwlad – i Gymru, ac yn benodol i Ogledd Cymru.

Ensemble Cymru yw’r unig ensemble llawn amser sydd wedi lleoli tu allan i Gaerdydd. Rydym yn elusen sy’n angerddol am Gymru, ei iaith, a’i threftadaeth gerddorol. Mae ein rhaglennu yn gweddu gweithiau clasurol adnabyddus o bob cwr o’r byd, tra’n hyrwyddo gyfansoddwyr cyfoes Cymreig.

Ochr yn ochr gyda pherfformiadau mewn neuaddau gyngerdd, mae Ensemble Cymru yn gweithio o fewn gymunedau. Golygir ein bod yn dod â cherddoriaeth i bobl na fyddent fel arfer yn cael profi perfformiad byw.

“Ein Cenhadaeth yw i hyrwyddo gerddoriaeth siambr rhyngwladol yng Nghymru ochr yn ochr â cherddoriaeth siambr o Gymru i bobl Gymru ac i gynulleidfaodd ar led led y byd.” 

Digwyddiadau Big Give

Rhwng 29 Tachwedd a 2 Rhagfyr mi fydd Ensemble Cymru’n cynnal digwyddiadau Big Give. Mwy o wybodaeth i ddilyn.

Am fwy o wybodaeth ar…

Sut fydd y Big Give 2016 yn cyfrannu at ein gwaith addysg a rhaglen cymunedol

Sut mae’r her Big Give wedi helpu yn y gorffennol