Cysylltu

Byddem yn falch dros ben o glywed oddi wrthych! Mae ein cymunedau, ein cefnogwyr, ein cynulleidfaoedd a’n rhoddwyr yn siapio’r hyn a wnawn a gyda phwy rydyn ni’n ei wneud. Gwerthfawrogir eich barn, eich syniadau a’ch adborth bob amser.

Os oes gennych adborth, syniad, rhaglen yr hoffech weithio gyda ni arni, neu os oes gennych gwestiwn, cysylltwch â ni. Ein nod yw ymateb i bob sylw o fewn 2 ddiwrnod. Os na fyddwn yn ymateb efallai y bu rhyw nam ar y system – ffoniwch os na chlywch chi ddim.

Edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych.

Ffôn: 01248 568 888

Ebost: post@ensemble.cymru

Cyfeiriad post:
Ensemble Cymru,
Ystafell 346
Prif Adeilad y Brifysgol
Ffordd y Coleg,
Bangor,
Gwynedd
LL57 2DG

Os gallwn eich helpu gyda rhywbeth, ffoniwch ni neu anfonwch neges.