Be sy’mlaen

Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi yn un o’n perfformiadau cyn bo hir. Os nad oes cyngerdd neu berfformiad yn eich ardal chi, dewch yn ôl yn fuan. Mae cyngherddau newydd, anturiaethau a rhaglenni newydd ar y gweill drwy’r amser.

Ar gyfer pob cyngerdd fe welwch wybodaeth am barcio, hygyrchedd, cludiant ac amserau. Cofiwch roi gwybod inni os oes rhywbeth arall rydych ei angen. Mi welwch ein telerau ac amodau yma hefyd.

Awst 2024


Goleuni'r Haf, Gregynog

Goleuni'r Haf, Gregynog

Dyddiad 17/08/2024 Amser 12:20 pm - 1:10 pm

Lleoliad Gregynog

Ymunwch â ni ar gyfer y cyntaf o'n cyngherddau Summer Lights rhad ac am ddim - yn cynnwys darnau clarinet...

Goleuni'r Haf, Gregynog

Goleuni'r Haf, Gregynog

Dyddiad 24/08/2024 Amser 12:20 pm - 1:10 pm

Lleoliad Gregynog

Ymunwch â cherddorion gwych Ensemble Cymru am gyngerdd haf yn yr Ystafell Gerdd yn cynnwys y piano, y clarinét a’r...

Medi 2024


Goleuni'r Haf, Gregynog

Goleuni'r Haf, Gregynog

Dyddiad 14/09/2024 Amser 12:20 pm - 1:10 pm

Lleoliad Gregynog

Ymunwch â cherddorion gwych Ensemble Cymru ar gyfer ein cyngerdd Goleuadau’r Haf olaf yn cynnwys yr obo a’r piano –...

Goleuni'r Haf, Gregynog

Goleuni'r Haf, Gregynog

Dyddiad 21/09/2024 Amser 11:00 am - 11:50 am

Lleoliad Gregynog

Ymunwch â cherddorion gwych Ensemble Cymru ar gyfer ein cyngerdd Goleuadau’r Haf olaf yn cynnwys yr obo a’r piano. Amser...