Adnoddau i’w Lawr lwytho

Crëwyd y dudalen hon i gefnogi ‘Cyfeillion’ Ensemble Cymru er mwyn eich galluogi i ymuno â’r ymgyrchoedd i hyrwyddo Ensemble Cymru.  Mae’n cynnwys camau, adnoddau a chyngor ymarferol.

Ymgyrch Bresennol:   Her Nadolig ‘Big Give’.

Defnyddwyr Cyfryngau Cymdeithasol

Mae 32% o roddwyr yn cael eu hysbrydoli i gyfrannu drwy’r cyfryngau cymdeithasol. Gall hyn fod drwy Twitter, Facebook, Instagram, a LinkedIn.

Baneri Cyfryngau Cymdeithasol

Lawrlwythwch i’ch dyfais ac yna newidiwch eich llun baner ar eich cyfrif.

Facebook

Twitter

Cymryd rhan ar y Cyfryngau Cymdeithasol

Ar ba bynnag lwyfn ar ba bynnag gyfrwng cymdeithasol y byddwch yn eu defnyddio, gallwch gefnogi’r ymgyrch drwy ‘Hoffi’, ‘Rhannu’, ac yn bwysicaf oll gallwch roi ‘Sylwadau’, e.e. fel rhan o’ch stori, neu annog eich dilynwyr, “Darllenwch hwn”, “Gwyliwch hwn” neu “Gwrandewch ar hwn”  

Os ydych yn gallu defnyddio Gifs, mae’r rhain 150% yn fwy poblogaidd mewn sylwadau.

Hashnodau:  os byddwch yn ychwanegu sylw, ni ddylech ychwanegu mwy na 3 hashnod. Yr hashnodau ar gyfer yr ymgyrch hon yw:

#ChristmasChallenge20 #HerNadolig20

#EnsCymru

ASTUDIAETHAU ACHOS

Fel dylanwadwr, efallai y gallwch ofyn i’ch cysylltiadau a allai fod â diddordeb i ymwneud â gwaith Ensemble Cymru.  Mae’n bwysig dangos effaith Ensemble Cymru.  I gefnogi’r hyn y mae Ensemble Cymru yn ei wneud a pham ei fod yn bwysig, rydym wedi creu Astudiaethau Achos. Gallwch ei lawrlwytho a’i atodi i unrhyw negeseuon e-bost yr ydych yn eu hanfon.

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar gyfer gwella’r dudalen hon neu os ydych yn cael trafferth gyda’r cyfarwyddiadau, anfonwch e-bost at: post@ensemble.cymru

Diolch gan bawb yn Ensemble Cymru.

Gwnewch addewid.