Y Rhoi Mawr @ Pontio

Dyddiad 28/11/2018 Amser 10:30 am - 12:30 pm

Pontio Bangor – Gorsaf Roddi i’r Rhoi Mawr

Os hoffech chi roi rhodd yn ystod ymgyrch y Rhoi Mawr ond nid ydych yn hyderus ar-lein, ymunwch ag Ensemble Cymru yn:

Pontio, Bangor (Bar Ffynnon) 28ain Tachwedd, 10:30 am – 12:30 pm

Bydd aelod o staff Ensemble Cymru wrth law i ddangos i chi sut mae rhoi rhodd.

Cofiwch, pob rhodd a dderbyniwyd ar-lein rhwng 12:00 (canol dydd) Ddydd Mawrth 27 Tachwedd a 12:00 Dydd Gwener 4 Rhagfyr 2018 yn cael ei ddyblu gan arian cyfatebol!

Mae’n amser perffaith I wendu eich rhodd cyfri’n DDWBL.