Bore Cerddoriaeth i Bobl Bach

Dyddiad 04/11/2015 Amser 10:30 am - 11:00 am

Lleoliad Neuadd Dwyfor, Pwllheli

Bore Cerddoriaeth i Bobl Bach

A ydych eich plentyn yn hoffi canu, symud i gerddoriaeth, creu, darganfod?

Ar gyfer plant bach 0-3 oed (rhaid bod yng nghwmni oedolyn)

Gofynnir i bob plentyn ddod gydag oedolyn ac i wisgo dillad addas i weithio ar y llawr. Bydd y sesiwn yn ddwyieithog.

Tocynnau: £3 (un plentyn ac oedolyn) £1 i ychwanegu brawd neu chwaer