Cyngerdd Coffi – Canolfan Celfyddydau Aberystwyth

Dyddiad 14/05/2017 Amser 3:00 pm - 4:00 pm

Lleoliad Canolfan Celfyddydau Aberystwyth

Mai 2017

(Ffliwt, Feiolin, Fiola, Sielo, Telyn)

Bydd y delynores Anne Denholm, ynghyd â’r prif ffliwtydd Jonathan Rimmer a’r feiolinydd Lucy Nolan, yn dod â’r byd naturiol yn fyw i ni drwy chwarae ‘Between Earth and Sea’ gan Sally Beamish, a ‘From the Song of Amergin’ gan y gyfansoddwraig o Gymru, Hilary Tann.  Bydd y triawd Debussyaidd hwn hefyd yn dod â thelynegiaeth fyfyriol ac ingol ‘Elegiac Trio’ Arnold Bax i ni.

Bydd y feiolinydd Elenid Owen a Heather Bills (sielo) yn ymuno â ni i berfformio darn gwefreiddiol gan Mozart, sef y Pedwarawd  Rhif 1 yn D fwyaf i’r Ffliwt.

Rhaglen:

Sally Beamish – Between Earth and Sea (1997)
Hilary Tann – From the Song of Amergin
Arnold Bax – Triawd Marwnadol  (1916)
Mozart – Pedwarawd i’r Ffliwt Rhif 1 yn D fwyaf, K. 285

Perfformwyr:

Ffliwt – Jonathan Rimmer
Feiolin – Elenid Owen
Fiola – Lucy Nolan
Sielo – Heather Bills
Telyn – Anne Denholm

Tocynnau:

Llawn: £10
Myfyrwyr: £3

Gwybodaeth Archebu:

Ar-lein:  aberystwythartscentre.co.uk

Ffôn: 01970 62 32 32

Tocynnau: Telerau Ac Amodau

Hefyd! Digwyddiad cyn-cyngerdd 2 pm

Mae Ensemble Cymru yn ymuno gyda Alzheimer’s Society Cymru i hyrwyddo Wythnos Ymwybyddiaeth Dementia.

Ar ddydd Sul 14 Mai am 2yh, bydd cerddorion Ensemble Cymru yn chwarae’n fyw ym mhrif Café Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth cyn eu cyngerdd diwedd tymor am 3yh.

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am am ddim ac mae croeso i bawb. Gyda’n gilydd gadewch i ni uno ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Dementia.