Cyngerdd Coffi – Galeri, Caernarfon

Anne Denholm, Royal Harpist ©Jerome Woodwark

Dyddiad 04/11/2016 Amser 2:30 pm - 3:30 pm

Lleoliad Galeri Caernarfon

Cyngerdd Tachwedd

Telyn, Ffliwt, Clarinét, Basŵn

Yn Nhachwedd 2016 ceir rhaglen ryngwladol gyffrous, yn cynnwys sonatas o’r cyfnodau Baróc a Chlasurol cynnar gan Vivaldi a C.P.E. Bach, ynghyd â’r ‘Capriccio’ bywiog gan Franz Poenitz a ‘Deialogau’ gan y cyfansoddwr Cymreig nodedig Mervyn Burtch – pryd y bydd ein prif ffliwtydd, Jonathan Rimmer, yn ymuno â’r Delynores Frenhinol, Anne Denholm.

Mae Ensemble Cymru’n hynod falch o groesawu Anne Denholm, Telynores Swyddogol Tywysog Cymru, fel Prif Delynores am dymor 2016-17. Anne yw’r cyntaf i dderbyn y Gadair Ryngwladol Gaynor-Cemlyn-Jones i’r Delyn.

Rhaglen:

CPE Bach – Sonata yn G leiaf H542.5 (BWV 1020)
Vivaldi – Sonata yn E leiaf RV 40
Mervyn Burtch – Deialogau
Fr. Poenitz – Capriccio Op. 73

Rosy Wertheim – Triawd

Berlioz E. –  L’Enfance du Christ – Trio des Ismaëlites

Perfformwyr:

Anne Denholm – Telyn
Jonathan Rimmer – Ffliwt
Peryn Clement-Evans – Clarinét
Llinos Elin Owen – Basŵn

Tocynnau:

 Y Cynnig Cynnar!

Tocynnau: £8*

*Archebu erbyn 30 Medi 2016 er mwyn arbed £££

Llawn: £9

Myfyrwyr ac o dan 18: £3

Tocyn tymor: £24**

**Mae’r pris yn cynnwys tocynnau ar gyfer y tri chyngerdd yn y gyfres. Cewch raglen am ddim wrth ddangos eich tocyn tymor.

Gwybodaeth Archebu:

Ar-lein: www.galericaernarfon.com

Ffôn: Swyddfa docynnau: 01286 685250