Ensemble Cymru @ Gwyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru 2021

Synau Coll

Dyddiad 01/10/2021 Amser 7:30 pm - 8:30 pm

Lleoliad Eglwys Gadeiriol Llanelwy

Yn ei berfformiad personol cyntaf ers cloi, mae Ensemble Cymru yn perfformio gwaith Bach, Beethoven, Mared Emlyn, Mererid Hopwood, Claire Roberts a Samuel Coleridge-Taylor yng Ngŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru.

Gwybodaeth bwcio

Mae tocynnau ar gyfer perfformiad yng Ngwyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru ar gael o swyddfa docynnau Theatr Clwyd.

Er mwyn prynnu tocynnau naill ai ffoniwch swyddfa docynnau Theatr Clwyd ar 01352 344 101 neu ewch i https://www.theatrclwyd.com/event/ensemble-cymru i archebu tocyn arlein.

I gael mwy o wybodaeth gan gynnwys telerau ac amodau ar gyfer tocynnau ynghyd â gwybodaeth pwysig am COVID-19, ewch i https://nwimf.com/

Am y perfformiad

Yn ei berfformiad cyntaf ers cyfnod clo, bydd Ensemble Cymru yn perfformio gwaith Bach, Beethoven, Mared Emlyn, Mererid Hopwood, Claire Roberts a Samuel Coleridge-Taylor.

Mae’r rhalgen yn amlygu podlediadau gwnaeth yr Ensemble eu creu ar gyfer plant a theuluoedd yn ystod cyfnod clo gyda cherddoriaeth a geiriau gan Mererid Hopwood, Mared Emlyn a Claire Victoria Roberts.

Mae cynnwys cerddoriaeth ar gyfer clarinét a phedwarawd llinynnol gan Samuel Coleridge-Taylor yn adlewyrchu ein ymrwymiad parhaol bod ein cerddorion, cyfansoddwyr a cherddoriaeth yn cynrychioli’r cyfoethogrwydd ac amrywiaeth o draddodiadau a diwylliannau o’r cymunedau ac ysgolion rydym yn gweithio â nhw.

Cydnabyddiadau

Mae’r canlynol yn cefnogi a felly yn gwneud yn bosib y perfformiad hwn:

  • Elusen James Hutchings er cof Jamie
  • Cyfeillion a rhoddwyr Ensemble Cymru
  • Arian a godwyd gan Gwyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru gan gynnwys y Loteri a ddosranwyd gan Cyngor Celfyddydau Cymru.

Manylion y Rhaglen

Cerddoriaeth

Preliwd o Gyfres ar gyfer unawd sielo, Rhif 1 yn G fwyaf gan Johann Sebastian Bach

Aria gydag Amrywiaethau o Ddeuawd ar gyfer clarinét a sielo, Rhif 3 yn Bb fwyaf, WoO 27 gan Ludwig van Beethoven

Mynydd Llyn-y-Fan Fawr ar gyfer unawd feiolín gan Claire Victoria Roberts

Cynghanedd y Coed gan Mared Emlyn gyda geiriau gan Mererid Hopwood

Pumawd i’r clarinét a phedwarawd llinynnol yn F#, op. 10 gan Samuel Coleridge-Taylor

Hyd y perfformiad yw 60-70 munud

Perfformwyr

Clarinét – Peryn Clement-Evans

Feiolinau – Elenid Owen a Mary Hofman

Fiola – Dáire Roberts

Sielo – Nia Harries

Telyn – Mared Emlyn