Mozart@Conwy 21/03/22

Dyddiad 21/03/2022 Amser 12:30 pm - 1:20 pm

Lleoliad Eglwys Santes Fair, Conwy


Dyma drydydd cyngerdd yn Eglwys Santes Fair mewn cydweithrediad â’n cyfeillion yn Gŵyl Gerddoriaeth Glasurol Conwy wrth i gerddorion yr Ensemble gymryd eu camau cyntaf i greu a rhannu cerddoriaeth unwaith eto gyda chi yn fyw.

Bydd y rhaglen isod yn amlygu y Pumawd i’r clarinét gan Mozart yn acwsteg hyfryd Eglwys Santes Fair, Conwy.

Perfformwyr

  • Clarinét: Peryn Clement-Evans
  • Feiolinau: Elenid Owen, Mary Hofman
  • Fiola: Dáire Roberts
  • Sielo: Nicola Pearce

Rhaglen

  • MOZART, W. A – Pumawd i’r clarinét yn A fwyaf, K.581

Mynediant

Does dim taliad angen ond mae’n rhaid gofrestru am docyn ymlaen llaw ar y ffurflen isod.

Pe ddiddymir y digwyddiad am unrhyw reswm bydd Ensemble Cymru yn ceisio ei ail-drefnu.

Ein cefnogwyr

Rydym yn dra ddiolchgar i gyfeillion Ensemble Cymru sy’n rhoi mor hael tuag at yr achos yn rheolaidd.  Hebddoch chi fyddai gwaith Ensemble Cymru ddim yn bosib. Diolch o galon.