Cyngerdd i ysgolion cynradd, Neuadd Dwyfor

Dyddiad 04/05/2016 Amser 1:45 pm - 2:45 pm

Lleoliad Neuadd Dwyfor, Pwllheli

Cyngerdd i ysgolion cynradd sydd wedi cael eu gwahodd i fynychu.

Swyddfa docynnau: 01758 704088