Teyrnged i Max yng Nghymru: Hebrides a Psappha

Dyddiad 12/11/2016 Amser 7:30 pm - 9:00 pm

Transfigured Nights

Ensemble Hebrides a Psappha – 25 mlynedd o gerddoriaeth newydd

Dau o ensembles cerddoriaeth gyfoes amlycaf Prydain yn ymuno â’i gilydd ar gyfer y rhaglen gydweithredol unigryw hon i ddathlu pen-blwydd y ddau yn 25 oed.

O fynegolrwydd grymus Farewell to Stromness, at liwiau caleidosgopaidd The Last Island (gyda ffilm yn cael ei dangos), mae Ensembles Psappha a Hebrides yn talu teyrnged i’r diweddar Syr Peter Maxwell Davies –  y mae ei gerddoriaeth wedi llunio’u rhaglenni yn ystod y chwarter canrif a fu. Mae gwaith newydd sbon gan David Fennessy wedi ei gomisiynu ar y cyd yn edrych ymlaen i’r dyfodol, ac mae’r rhaglen hon o’r hen a’r newydd yn cael ei gwau ynghyd gan gampwaith Schoenberg i chwechawd llinynnol, Transfigured Night.

Rhaglen:

Peter Maxwell Davies – The Last Island
Peter Maxwell Davies trefniant David Horne – Farewell to Stromness
David Fennessy – comisiwn newydd ar y cyd (Y perfformiad cyntaf yng Nghymru)
Arnold Schoenberg – Transfigured Night (Verklärte Nacht)

Perfformwyr:

Dathlu 25 mlynedd o Gerddoriaeth

Hebrides LOGO

920 PSAPPHA MASTER LOGOwith pos line 2

 

 

 

Tocynnau*:

£12/£10/£5 (o dan 18 a myfyrwyr) *Yn cynnwys mynediad i’r Cyngerdd Preliwd gyda Phedwarawd Benyounes

Gwybodaeth Archebu:
Ar-lein: Ewch ar wefan Pontio
Ffôn: 01248 38 28 28 (Llun -Sad 10am – 8:30pm) (Sul 12pm – 6pm)

Digwyddiadau eraill sy’n rhan o ‘Teyrnged i Max yng Nghymru’

6:30pm Cyngerdd Preliwd Pedwarawd Benyounes
9:15pm Bar Bariau! Ensemble Cymru a Phedwarawd Benyounes yn perfformio cerddoriaeth newydd gan gyfansoddwyr o Brifysgol Bangor